Obszerne portfolio rozwiązań dla lotnisk

NEC posiada najszerszą wśród wszystkich dostawców ofertę rozwiązań służących do wyświetlania obrazu i oferuje szereg technologii wyświetlania obrazu zaprojektowanych w celu zapewnienia długoterminowego niezawodnego działania w porcie lotniczym, czego dowodem są instalacje w ponad 250 portach lotniczych na całym świecie.
Rozwiązania firmy NEC w zakresie wyświetlania obrazów na lotniskach
Lotniska ciągle stają przed dylematem, jak skutecznie docierać z informacjami do pasażerów i eliminować nieporozumienia oraz obawy podczas podróżowania przy jednoczesnym zachowaniu rentowności i atrakcyjności. Innowacje firmy NEC w zakresie wyświetlania obrazów pomagają zagwarantować, że lotnisko zawsze będzie o krok wyprzedzać zmieniające się potrzeby podróżnych. Richard Wilks, menedżer ds. rozwoju biznesu lotniczego na obszar EMEA w firmie NEC Display Solutions
Informacja
Lotnisko jest nieprzyjaznym środowiskiem dla monitorów, które musza pracować przez długie okresy czasu wyświetlając dużą ilość informacji statycznych. Monitory są albo otwarte na terminal albo w obudowach ochronnych.
Wskazywanie drogi
Chociaż obecnie mniej popularne, w wielu starszych portach lotniczych tradycyjne analogowe paletowe tablice informacyjne w halach przylotów i odlotów nadal są głównym sposobem wyświetlania informacji o lotach. Paletowe tablice informacyjne stają się coraz kosztowniejsze w utrzymaniu i nie oferują kontentu, którego oczekują nowocześnie pasażerowie.
Zastosowania informacyjno-reklamowe w handlu
Lotniska powszechnie są uznawane jako jedno z najlepszych miejsc do lokalizacji ekranów Digital Signage, ponieważ pasażerowie zazwyczaj spędzają na nich dużo czasu , a ponadto duża ich część pasuje do profilu CIP (pożądanego klienta) lub VIP. Kilka z największych na świecie sieci Digital Signage znajduje się na lotniskach, a NEC jako lider w dziedzinie rozwiązań Digital Signage zyskał cenne doświadczenie w ich wdrażaniu.
Sterowanie
NEC jest uważany za wiodącego eksperta w dziedzinie rozwiązań dla pomieszczeń kontrolnych dla rządu, stacji telewizyjnych, telekomunikacji i zastosowań użytkowych
Rozrywka dla pasażerów
W obliczu wielogodzinnego oczekiwania w poczekalniach i bramkach wylotowych lotniska muszą zapewnić oczekującym pasażerom, w szczególności osobom podróżującym z dziećmi, różnego rodzaju rozrywki.