Multiscreen-Tool (Stacking/Edge Blending)

Łatwe konfigurowanie projekcji z obrazami nakładanymi na siebie lub zestawianymi obok siebie (łączenie krawędzi i nakładanie obrazów).


Narzędzie Multi Screen Tool (nakładanie obrazów / łączenie krawędzi)

Narzędzie Multi Screen Tool to aplikacja służąca do prostego konfigurowania projekcji obrazów nakładanych na siebie z użyciem funkcji korekcji geometrii (Geometric Correction) oraz do projekcji obrazów zestawianych obok siebie z użyciem funkcji łączenia krawędzi (Edge Blending) w projektorach NEC.

Nakładanie obrazów (Stacking):
Precyzyjne nałożenie na siebie do 4 obrazów na ekranie projekcyjnym z maksymalnie czterokrotnym wzmocnieniem jasności

Łączenie krawędzi (Edge Blending):
Połączenie maksymalnie 4 obrazów na bardzo dużym ekranie projekcyjnym bez widocznych stref zmiany jasności

Ten film pokazuje łatwość konfigurowania na przykładzie projektora NEC serii PA:


Ostatnio oglądane produkty