RCBOlsztyn_heroImage_large

Instalacja klienta Sharp NEC Display Solutions w sektorze użyteczności publicznej

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Nowoczesne ściany wizyjne w pomieszczeniach kontrolnych Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa

Oddana do użytku w grudniu 2020 nowa inwestycja w postaci Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie udowadnia, że instytucje sektora zarządzania kryzysowego, mimo pandemii koronawirusa muszą sprawnie funkcjonować, a wręcz rozwijać się. Obsługujące Olsztyn i Powiat Olsztyński centrum wykorzystuje obecnie w swoich pomieszczeniach kontrolnych m.in. dwie nowoczesne ściany video w konfiguracji 3x8 bazujące na bezramkowych monitorach wielkoformatowych NEC.

Do podstawowych zadań Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa należą m.in.: całodobowe zarządzanie kryzysowe, wykrywanie i alarmowanie o zagrożeniach, wczesne ostrzeganie ludności, koordynowanie i analizowanie działań ratowniczych służb i innych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, monitorowanie występujących klęsk żywiołowych, prognozowanie rozwoju zagrożeń, zapobieganie oraz likwidacja skutków nadzwyczajnych zdarzeń dla Olsztyna i Powiatu.

WYZWANIE

Nowoczesne i działające niezawodnie w reżimie całodobowym centrum monitoringu ma zapewnić bieżącą ochronę mieszkańców Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego.

Zaimplementowanie nowoczesnych technologii umożliwi koordynatorom wszystkich służb pracujących w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa (Policja, Pogotowie, Straż Pożarna, Straż Miejska) monitorowanie sytuacji na terenie całego powiatu, śledzenie na żywo relacji z miejsca zdarzenia i koordynowanie wspólnych działań.

Bieżąca obserwacja pozwoli na zapobieganie niektórym przestępstwom czy też sprawniejsze wykrywanie już popełnionych czynów.

RCBOlsztyn-2

ROZWIĄZANIE SHARP/NEC

Projekt i instalacja ścian wizyjnych w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa zostały wykonana przez firmę PHU Ingwar. To integrator z długoletnim doświadczeniem współpracy z Sharp NEC Display Solutions, dlatego bez wahania do projektu o tak wymagających założeniach zaproponowano markę NEC.

Użyte do instalacji monitory NEC MultiSync UN552VS to tak zwane rozwiązanie bezramkowe. Nieaktywna przestrzeń pomiędzy dwoma sąsiednimi monitorami wynosi zaledwie 0.88mm, co pozwala na jednorodne wyświetlanie obrazu na całej powierzchni dwóch ścian wideo, które w przypadku Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa osiągają wymiary osiem monitorów szerokości i trzy monitory wysokości - każda. NEC UN552VS to także doskonała jakość obrazu.

RCBOlsztyn-3

Monitory wyposażone są w procesor obrazu NEC SpectraView, który współpracując z podpanelowym czujnikiem kompozycji światła automatycznie kalibruje poszczególne monitory do zadanych parametrów wyświetlania obrazu w czasie rzeczywistym.

W przypadku budowy tak dużych ścian wizyjnych to jedna z kluczowych wartości rozwiązania Sharp NEC Display Solutions. Monitory bazują na technologii IPS z lokalnym gaszeniem podświetlenia, co pozwala na osiągnięcie bardzo szerokich kątów widzenia.

To bardzo istotna cecha rozwiązania, ponieważ w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa z informacji wyświetlanych na ścianach wideo korzystać będzie jednocześnie wiele osób, a zastosowanie technologii paneli IPS pozwala na osiągnięcie najszerszych kątów widzenia spośród wszystkich profesjonalnych technologii wyświetlania obrazu.


Monitory NEC UN552VS to także bezawaryjna praca oraz możliwość stałego nadzorowania pracy urządzeń przez sieć LAN. Monitory mogą same wysyłać powiadomienia o problemach w ich działaniu, co z punktu widzenia instytucji pracującej całą dobę jest bardzo istotne.

Realizacja projektu bazującego na monitorach wielkoformatowych NEC pozwoliła na uzyskanie profesjonalnego efektu końcowego zarówno pod względem funkcjonalności, jak i pod względem wizualnym.

EFEKT

Nowoczesne Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie stwarza możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań, a także umożliwia osiągnięcie następujących długofalowych korzyści:

  • zwiększenie zdolności szybkiego reagowania na nadchodzące zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe,
  • poprawę organizacji pracy i usprawnienie obsługi zgłoszeń mieszkańców regionu olsztyńskiego oraz osób czasowo przebywających na jego terenie,
  • podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,
  • udoskonalenie procedur współpracy oraz przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami współuczestniczącymi w zapewnieniu bezpieczeństwa,
  • elastyczne oddziaływanie właściwymi siłami i potencjałem proporcjonalnymi do skali zagrożenia,
  • lepsza ocena stanu zagrożenia i ewentualnych skutków oddziaływania środowiska na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) dzięki wizualizacji przychodzących informacji,
  • możliwość wykorzystania informacji od mieszkańców MOF o rozwoju sytuacji na zagrożonych obszarach i reagowanie posiadanym potencjałem technicznym i ludzkim.

RCBOlsztyn-4