Wskazywanie drogi
Wzbudzanie zainteresowania pasażerów

Wzbudzanie zainteresowania pasażerów

Cyfrowe powierzchnie wyświetlające

W czasach, gdy wszystkie środki transportu łączą się w holistyczny system transportowy, coraz większego znaczenia nabierają cyfrowe rozwiązania informacyjno-reklamowe.

Cyfrowe powierzchnie wyświetlające wyznaczają współczesne trendy, a mediatektura staje się nowym sloganem wśród architektów lotnisk. Cyfrowe przestrzenie nie są już zależne od zastanej konstrukcji budynku, ale są uwzględniane na bardzo wczesnym etapie planowania. W ten sposób można zagwarantować bezproblemową integrację instalacji informacyjno-reklamowych z konstrukcją budynku.

Ogromną zaletą tych ścian jest możliwość błyskawicznej zmiany treści, gdy na przykład zmienia się linia lotnicza przy danej bramce. Powierzchnie wyświetlające mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów promowania marki lub służyć jako nośniki informacji.

Monitory dotykowe

Dotykowe monitory firmy NEC bazują na najnowszej technologii dotykowej i zapewniają rzeczywiste wsparcie wielokrotnego dotyku przy krótkich czasach reakcji i wysokiej precyzji. Wszystkie interaktywne monitory NEC działają na zasadzie plug & play i nie wymagają instalacji żadnych zewnętrznych programowych sterowników.

Wyjątkowa powłoka przeciwodblaskowa ogranicza do minimum odbicia, co zdecydowanie zwiększa czytelność prezentowanych treści.

Zalety
Gotowość na technologie przyszłości i doskonałe parametry działania
Niskie zużycie energii
Większa rozdzielczość gwarantuje doskonałą widoczność i lepsze rezultaty, co przekłada się na większą satysfakcję użytkowników
Niższe koszty konserwacji i niskie całkowite koszty ponoszone przez właściciela
Łatwe instalowanie i odinstalowywanie oraz niskie wymagania konserwacyjne
Większa elastyczność - mieszanie treści tekstowych z materiałami filmowymi, np. informacji lotniskowych z reklamami
Zdalne monitorowanie i zarządzanie
Wzbudzanie zainteresowania gości i zapewnianie im rozrywki
Dwukierunkowa komunikacja
Zindywidualizowane informacje
Zgodność z unijnymi przepisami przeciwpożarowymi i klasą emisji B