Wskazywanie drogi
Wzbudzanie zainteresowania pasażerów

Zdalny monitoring i zarządzanie monitorami

Znajomość stanu wszystkich wyświetlaczy na lotnisku o każdej porze jest niemożliwa i zbyt często to pasażer jest pierwszą osobą , która zauważa, że na ekranie nie ma obrazu lub jest komunikat o błędzie. Ekrany, które są kluczowe dla lotniska, czy to pełniąc funkcje informacyjne lub reklamowe, czy to działając osobno lub w konfiguracji z innymi ekranami, muszą działać przez cały czas, a w przypadku wystąpienia błędów muszą one zostać szybko zidentyfikowane i rozwiązane. Produkty NEC z serii profesjonalnych dysponują zaawansowanymi złączami i zapewniają szereg narzędzi, które umożliwiają zdalny monitoring, powiadomienia i kontrolę nad każdym wyświetlaczem na lotnisku.

Zarządzanie siecią

RemoteControl

NEC dostarcza narzędzie NaViSet Administrator 2 , które umożliwia zdalny monitoring i sterowanie pojedynczym monitorem lub ich grupą z centralnego punktu sieci. Poprzez połączenie RS232 lub LAN, NaViSet Administrator 2 pozwala na podłączenie do sieciowego wyświetlacza, aby uzyskać informacje, takie jak lokalizacja, numer seryjny, liczba godzin pracy, aktualna jasność, źródło sygnału, a także informacje dotyczące temperatury, zasilania, falownika, wykrywania źródła sygnału oraz stabilności podświetlenia.

Potęga kontroli

Po ustaleniu stanu monitora NaViSet Administrator 2 pozwala na zdalne sterowanie nim. Każde ustawienie, do którego jest dostęp poprzez pilota zdalnego sterowania, może być zmieniane za pomocą NaViSet Administrator 2 . Monitor można włączać i wyłączać (co można wykorzystać także do restartu jednego z naszych wbudowanych kontrolerów FIDS), zresetować jasność, włączyć wentylatory lub czujniki natężenia oświetlenia w otoczeniu, a także zmienić źródło sygnału. Monitory można pogrupować w klastry, tak aby jedna komenda dotyczyła wszystkich wyświetlaczy. Na wszystkich naszych monitorach z serii profesjonalnej elementy sterowania są takie same, dzięki czemu sterowanie siecią monitorów NEC nie może już być prostsze. Elementy sterowania zazwyczaj pozostają spójne na monitorach o różnych rozmiarach ekranu, a także pomiędzy różnymi generacjami danego produktu, co pozwala na długoterminowe programowanie komend RS232.

Automatyczne planowanie

Jedną z najważniejszych funkcji wszystkich monitorów NEC z serii profesjonalnych jest automatyczne planowanie. Każdy monitor posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, który pozwala na uruchomienie do 5 poleceń o konkretnej porze dnia. Przykładowo pomiędzy godziną 1.00 a 5.00 można wyłączyć wszystkie ekrany przy stanowiskach odprawy albo przełączyć źródło sygnału, aby wyświetlić promocyjne klipy linii lotniczych. Wbudowany harmonogram można zaprogramować na dzień, tydzień lub miesiąc, co daje możliwość przygotowania na każdą ewentualność. Oczywiście czynności tej można dokonać również zdalnie za pomocą NaViSet Administrator 2.

Samoochrona

HeatManagement

Produkty NEC z serii profesjonalnych mogą być instalowane we wnękach ściennych, w obudowach FIDS lub jako elementy ścian wideo. Monitorowanie i zarządzanie temperaturą każdego monitora jest kluczowe dla zapewnienia jego długotrwałej pracy. Trzy wbudowane sensory monitorują temperaturę na różnych obszarach ekranu. Administratorzy mogą ręcznie ustawić maksymalną temperaturę dla każdego czujnika osobno. Po przekroczeniu ustalonej wartości automatycznie włączają się wentylatory mogące pracować z dwoma prędkościami. Jeżeli monitor nadal się przegrzewa zostaje przyciemnione podświetlenie, a w ostateczności monitor zostanie wyłączony.

Ten zaawansowany 3-stopniowy system zarządzania ciepłem, będący nieodłączną częścią w wszystkich monitorów NEC, zwiększa ich niezawodność i trwałość oraz chroni twoją inwestycję.

Inteligentne monitory

Fan

Nową funkcją w monitorach NEC z serii profesjonalnych jest możliwość automatycznego powiadamiania e-mailem o ewentualnych problemach. Funkcja pozwala administratorowi na zdefiniowanie dwóch adresów e-mail, na które będą wysyłane powiadomienia. Monitor wykonuje serię testów samodiagnostycznych i powiadamia administratora e-mailowo w przypadku wykrycia następujących problemów:

  • Nieprawidłowości w zasilaniu
  • Niewłaściwa praca wentylatora
  • Awaria podświetlenia
  • Przekroczenie wartości temperatury ustawionej przez użytkownika
  • Nieprawidłowości w działaniu kontrolera FIDS

Po otrzymaniu powiadomienia administrator sieci może użyć oprogramowania NaViSet Administrator 2 aby ustalić, czy trzeba wysłać serwisanta do monitora.