Informacje prawne

Prawa autorskie i powielanie
Firma NEC Display Solutions lub podmioty, które udzieliły firmie licencji zachowują wszelkie prawa autorskie i prawa własności do treści (w tym, lecz nie wyłącznie, do nazw marek, nazw produktów, logo, innych znaków wyróżniających, oprogramowania, elementów audiowizualnych, tekstów i fotografii). Wszelkie prawa do treści pozostają przy nas. Kopie treści dozwolone prawem – np. wykonane do celów prywatnych lub naukowych – muszą zawierać informacje o prawach autorskich firmy Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH w odpowiedniej postaci. Wszelkie inne zastosowanie są ściśle zabronione bez naszej wyraźnej zgody i mogą być powodem do podjęcia czynności prawnych.

Prawa do obrazów
Zdjęcia i obrazy będące własnością firmy mogą być pobierane do celów redakcyjnych oraz do potrzeb reklamowania produktów firmy. Kod HTML dostępny w widoku szczegółów danego obrazu może być używany jako odnośnik do obrazu. Wszelkie inne zastosowania, w tym, lecz nie wyłącznie, reklama w kontekście produktów zewnętrznych, wymaga naszej uprzedniej zgody. W każdym przypadku zachowujemy prawa autorskie.

Wyłączenie odpowiedzialności
Mimo iż podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić poprawność techniczną i merytoryczną treści zawartych w naszym serwisie, nie możemy całkowicie wyłączyć możliwości istnienia błędów. W takich przypadkach nie ponosimy żadnej odpowiedzialności lub jedynie ograniczoną odpowiedzialność w sposób określony poniżej.

Specyfikacje techniczne w poszczególnych krajach mogą się różnić. Możliwości dostawy i błędy są wyraźnie zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie, konstrukcji i danych technicznych produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Ilustracje obecne w tym serwisie przedstawiają produkty, które mogą nie być dostępne we wszystkich krajach.

Treści należące do osób trzecich
Niekiedy zamieszczamy na naszej witrynie treści należące do osób trzecich lub odnośniki do witryn należących do osób trzecich. Niekoniecznie popieramy czy oceniamy takie treści i witryny i nie bierzemy odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich. Przed skorzystaniem z usług osób trzecich należy przeanalizować warunki korzystania oraz politykę prywatności takich podmiotów.

Uwaga: wszelkie zwroty typu „my”, „nasza” i „nas” odnoszą się do firmy Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH