Zalecenia eksploatacyjne

Operational-Guidelines_24-7-Operation

Praca w trybie 24/7

Monitory biurkowe firmy Sharp/NEC are desą projektowane pod kątem zapewnienia niezawodnej pracy przez długi czas. Niemniej nasze monitory biurkowe są przeznaczone głównie do standardowego użytku w biurze i wykorzystują szereg technologii zależnych od faktycznego zastosowania i wymagań użytkownika.

Desktop Displays Operational Guidelines (PDF)

Monitory wielkoformatowe firmy Sharp/NEC ą projektowane pod kątem zapewnienia niezawodnej pracy przez długi czas. Niemniej przyznajemy naszym produktom certyfikaty dla różnego czasu pracy.

Large Format Displays Operational Guidelines (PDF)

support-value-added-services-24-7-LFD

Instrukcje czyszczenia i dezynfekcji wyświetlaczy Sharp/NEC

Utrzymanie urządzenia w czystości od kurzu i odcisków palców zapewni najlepszą jakość oglądania, ale ważne jest, aby wykonać te proste kroki, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni. Pod obecnym zagrożeniem ze strony Covid-19 nasze zalecane wytyczne opisują, jak bezpiecznie zdezynfekować urządzenie w celu obsługi środków kontroli infekcji.

Wytyczne dotyczą wszystkich monitorów stacjonarnych, projektorów i wyświetlaczy wielkoformatowych Sharp/NEC (interaktywnych i nieinteraktywnych), w tym pilotów zdalnego sterowania.

NEC Cleaning Instructions (PDF)

support-restartprojection

Wskazówki dotyczące sprzętu projekcyjnego Sharp/NEC

Jak chronić sprzęt projekcyjny Sharp/NEC, gdy instalacja kinowa / postprodukcyjna może być na chwilę zamknięta.

Best Practice Guidance (PDF)

Ponowne uruchamianie listy kontrolnej konserwacji przed włączeniem urządzenia projekcyjnego Sharp/NEC po długim okresie bezczynnościp.

Best Practice Guidance Restarting (PDF)

OperationalGuidlines

Wytyczne w zakresie orientacji wyświetlaczy LCD podczas montażu

Poziomo/pionowo
Wyświetlacze LCD zaprojektowano i wyprodukowano z myślą o standardowym użytkowaniu w ustawieniu pionowym. Niektóre modele można użytkować tylko w orientacji poziomej, podczas gdy inne również w orientacji pionowej. W instrukcji obsługi danego modelu można znaleźć informacje na temat prawidłowego kierunku obrotu.

Frontem do góry/ frontem w dół
W przypadku użytkowania w tym ustawieniu warunki pracy są inne niż w przypadku standardowego ustawienia pionowego. Aby zapewnić prawidłowe i wydajne rozpraszanie ciepła, maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia nie może przekraczać 35°C, a wentylatory muszą być aktywne (włączone) w celu zwiększenia przepływu powietrza i zapewnienia normalnego działania urządzenia. Należy pamiętać, że parametry obrazu prezentowanego na wyświetlaczu LCD mogą ulec zmianie wraz z upływem czasu. Jest to normalne zjawisko charakterystyczne dla technologii paneli LCD i w związku z tym nie podlega roszczeniom gwarancyjnym.