Usługi stanowiące wartość dodaną

Poprzez praktyczne wsparcie na każdym etapie chcemy prowadzić klientów przez instalację, rozruch i problemy związane z eksploatacją urządzeń. Nasi klienci mogą teraz korzystać z bogatego wyboru usług, w tym z usługi odinstalowania/ponownego instalowania, a firma Sharp/NEC dąży do ciągłego rozwijania rozwiązań usługowych ukierunkowanych na klienta, tak aby zaspokajać zmieniające się wymagania klientów.

Product-Support-ServicePlusLogo

support-value-added-services-de-reinstall

Usługa De-/Re-install (odinstalowania/ponownego instalowania)

Serwis Plus oferuje usługę szybkiego i profesjonalnego odinstalowania i ponownego instalowania, gdyby w monitorze lub innym urządzeniu wystąpił problem związany z jego eksploatacją. Usługa ta w zasadniczy sposób minimalizuje okresy przestoju działalności biznesowej klientów.


support-value-added-services-24-7

Opcjonalna Praca w trybie 24/7 

Niektóre monitory i projektory są przeznaczone głównie do standardowego użytku w biurze. Dla wybranych produktów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla misji firmy oferujemy pracę przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.