Dodatkowe usługi

Poprzez praktyczne wsparcie na każdym etapie chcemy prowadzić klientów przez instalację, rozruch i problemy związane z eksploatacją urządzeń. Nasi klienci mogą teraz korzystać z bogatego wyboru usług, a firma Sharp/NEC dąży do ciągłego rozwijania rozwiązań usługowych ukierunkowanych na klienta, tak aby zaspokajać zmieniające się wymagania klientów.

  • Usługa De-/Re-install (odinstalowania/ponownego instalowania)
  • Opcjonalna Praca w trybie 24/7
  • Branding laserowy
  • Support+
  • Instalacja LED
  • Kontrola na miejscu LED
  • Serwis LED na miejscu
  • Roczna kontrola systemu LED

Poznaj wszystkie usługi o wartości dodanej
ValueAddedServices