Typy usług

Throughout the EMEA region there is an extensive network of more than 40 authorised service partners available.

Depending on the region, either exchange service, collect repair and return service or return to base service is available as a standard.

ServiceTypes-Exchange

Obsługa produktów wadliwych fabrycznie (DOA)

Klient otrzymuje fabrycznie nowe urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach, a autoryzowane centrum serwisowe organizuje odbiór wadliwego urządzenia od klienta. Zamienne urządzenie pozostaje u klienta. Firma Sharp/NEC naprawia i odnawia wadliwe urządzenie, a następnie ponownie wykorzystuje je w innych przypadkach. Koszty transportu w obie strony pokrywa firma Sharp/NEC.

Uwaga: obsługa produktów wadliwych fabrycznie jest dostępna w ciągu pierwszych 15 dni od ostatecznej daty zakupu przez klienta.

ServiceTypes-DeadOnArrival

DOA – usługa Dead-on-Arrival

Do klienta dostarczane jest fabrycznie nowe urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, a zespół ASC organizuje odbiór wadliwie działającego urządzenia od klienta. Klient zatrzymuje urządzenie zastępcze. Firma Sharp/NEC naprawia i odnawia wadliwie działające urządzenie celem jego ponownego wykorzystania w innych przypadkach. Koszty transportu – w obie strony – pokrywa firma Sharp/NEC.

Uwaga: usługa DOA jest dostępna w ciągu pierwszych 15 dni od ostatecznej daty zakupu urządzenia przez klienta.

Dostępność usługi zależy od regionu serwisowego

ServiceTypes-CollectRepairReturn

Usługa odbioru, naprawy i zwrotu (CRR)

Autoryzowane centrum serwisowe organizuje odbiór wadliwego urządzenia, naprawia je i zwraca klientowi po zakończeniu naprawy. Koszty transportu w obie strony pokrywa firma Sharp/NEC.

ServiceTypes-ReturnToBase

Usługa zwrotu do punktu serwisowego (RTB)

Klient na własny rachunek przynosi lub wysyła urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. Autoryzowane centrum serwisowe naprawia urządzenie i zwraca je klientowi po zakończeniu naprawy. Koszt zwrotu urządzenia do klienta pokrywa firma Sharp/NEC.

ServiceTypes-DeReInstall

Usługa demontażu/ponownego montażu

Usługa demontażu/ponownego montażu obejmuje wizytę wykwalifikowanego technika na miejscu w następnym dniu roboczym. Po dokonaniu oceny usterki technik naprawi usterkę na miejscu lub wymieni produkt.

  • Usługa w następnym dniu roboczym
  • Dostawa urządzenia zastępczego do klienta
  • Wymiana na miejscu przez technika
  • Demontaż wadliwie działającego urządzenia
  • Ponowny montaż urządzenia zastępczego
  • Test działania urządzenia zastępczego
  • Odbiór wadliwie działającego urządzenia od klienta

Usługa jest obecnie dostępna we Włoszech, Francji, Hiszpanii kontynentalnej, Portugalii, Niemczech, Norwegii i Wielkiej Brytanii. W przyszłości planowane jest udostępnienie usługi w kolejnych krajach.

ServiceTypes-OnSite

Serwis na miejscu

Usługa serwisu na miejscu jest dostępna w przypadku wyświetlaczy wielkoformatowych marki Sharp/NEC. W przypadku usterki technicznej firma wyśle technika, który naprawi urządzenie na miejscu. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, urządzenie zostanie wymienione.

Dostępność usługi zależy od regionu serwisowego.