Typy usług


Product-Support-Services_DOA

Obsługa produktów wadliwych fabrycznie (DOA) *

Klient otrzymuje fabrycznie nowe urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach, a autoryzowane centrum serwisowe organizuje odbiór wadliwego urządzenia od klienta. Zamienne urządzenie pozostaje u klienta. Firma Sharp/NEC naprawia i odnawia wadliwe urządzenie, a następnie ponownie wykorzystuje je w innych przypadkach. Koszty transportu w obie strony pokrywa firma Sharp/NEC.

Uwaga: obsługa produktów wadliwych fabrycznie jest dostępna w ciągu pierwszych 15 dni od ostatecznej daty zakupu przez klienta.

* Dostępność usługi zależy od regionu świadczenia usług.


Product-Support-Services_CRR

Usługa odbioru, naprawy i zwrotu (CRR) *

Autoryzowane centrum serwisowe organizuje odbiór wadliwego urządzenia, naprawia je i zwraca klientowi po zakończeniu naprawy. Koszty transportu w obie strony pokrywa firma Sharp/NEC.

* Dostępność usługi zależy od regionu świadczenia usług.


Product-Support-Services_RTB

Usługa zwrotu do punktu serwisowego (RTB) *

Klient na własny rachunek przynosi lub wysyła urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. Autoryzowane centrum serwisowe naprawia urządzenie i zwraca je klientowi po zakończeniu naprawy. Koszt zwrotu urządzenia do klienta pokrywa firma Sharp/NEC.

* Dostępność usługi zależy od regionu świadczenia usług.