Právní informace

Autorská práva a reprodukce
"My, nebo naše spolupracující společnosti vlastníme autorská práva k obsahu (včetně jména značek, produktů, log, jiných rozlišovacích značek, software, audio a video prvky, texty a fotografie bez omezení). Veškerá práva k obsahu jsou na straně Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH. Kopie takového obsahu, které jsou přípustné v zákonných mezích - např. pro soukromé a vědecké účely - musí zobrazit Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH označení autorských práv ve vhodné formě. Jakékoli jiné použití je přísně zakázáno bez našeho výslovného souhlasu a může být předmětem trestního stíhání."

Práva na obrázky
Naše fotografie a obrázky mohou být staženy pro redakční použití a pro reklamu naších produktů. HTML kód v detailním pohledu každého obrázku může být použit jako reference. Jakékoli jiné použití, včetně reklamy v souvislosti s externími produkty vyžaduje naše předchozí povolení. Vyhrazujeme si autorská práva ve všech případech.

Vyloučení odpovědnosti
I přes všechno úsilí zaručit technickou a věcnou správnost obsahu našich webových stránek nemůžeme zcela vyloučit možnost vzniku chyb na těchto webových stránkách. Akceptujeme žádnou nebo jen omezenou odpovědnost, jak je uvedeno zde.

Technické specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit. Možnosti dodávek materiálů a chyby jsou výslovně vyhrazena. Vyhrazujeme si právo na změnu designu, konstrukci a technické údaje produktů, bez předchozího varování.

Obrázky produktů na těchto webových stránkách nemusí být dostupné v každé zemi.

Obsah třetích stran
Naše webové stránky mohou občas obsahovat i obsah třetích stran nebo odkaz na webové stránky třetích stran. My nemusíme nutně souhlasit s jejich obsahem a neneseme žádnou odpovědnost za jednání či opomenutí třetích stran. Je nutné se seznámit s podmínkami třetích stran a jejich podmínkami použití a ochrany osobních údajů, než začnete jejich služeb využívat.

Poznámka: všechny formulace, jako „my", „náš" a „nám" odkazují na Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH