LargeVenuePresentation-HeroImageLarge

Vizualizace pro velké prostory

Prezentace většího obrazue

Obrovské prostory a velké množství diváků znamenají větší vzdálenosti při sledování. S cílem poskytnout zážitek, který přináší energii a dojem, podpora AV musí posilnit rozsah jeho poskytování se zvukovými a vizuálními zařízeními, které vyhovují této potřebě. Při vstupu do působivě velkého prostoru jsou diváci napjati očekáváním. Vizuální médium musí poskytnout obsah, který diváky nadchne a fascinuje - v tomto scénáři je faktor velikosti velmi důležitý!

LargeVenuePresentation_image1

LargeVenuePresentation_image2

Rozšíření infrastruktury

Pro organizování konferencí a uvádění produktů na trh, přednášky a zábavu je společným požadavkem obstarání si velké obrazovky. V sálech, koncertních halách a výstavních prostorech je vzbudit emoce publika často klíčovým cílem, zajistit jasný náhled na obsah události je rozhodujícím aspektem. Na podporu prezentace na velké obrazovce, kde se obsah skládá z podrobnějších informací, například na přednáškách či konferencích, mohou být potřebné sekundární obrazovky nebo dokonce nutné pro obsah, který má být sdílený s osobními zařízeními publika.

Spolehlivost a životnost se neslučují s kompromisy, jako je vybavení, často umístěné vysoko pod stropem s omezeným přístupem pro údržbu. Flexibilita a řízení na dálku zajistí nejlepší instalační řešení a adaptabilní scénáře použití. Některá místa, například konferenční zařízení a univerzitní přednáškové posluchárny, těží ze zabudovaných AV instalací, zatímco jiné, například výstavní prostory, koncertní sály, umělecké domy a muzea, kde případy použití jsou rozmanité, vyžadují více flexibility. Společnosti pro pronájem a inscenování jsou hlavními uživateli AV techniky v této oblasti, vyžadující velmi robustní výrobky, které se dají snadno nastavit smontovat. Často se snaží prvotní uživatelé nových technologií, společnosti pro AV pronájem, dodat svým klientům faktor s působivými vizuálními zážitky.


Pevné a flexibilní – Sharp/NEC poskytuje řešení

Společnost Sharp/NEC nabízí všechny vizuální technologie a podpornou infrastrukturu, aby se vyhovělo potřebám velkých prostorů. Široká škála zobrazovacích technologií včetně LED s přímým zobrazením, projekcí a velkoformátovými displeji, poskytuje prostředky k vytvoření obrovské velikosti obrazu a několika obrazovek, které jsou dostatečně jasné k vyrovnání se s jakýmikoliv okolními podmínkami. Životnost má zásadní význam. Integrátoři a operátoři mají jistotu v reputaci společnosti Sharp/NEC díky kvalitě opírající se o působivé záruky a podpůrný program. Partnerství Sharp/NEC přinášejí přístup k široké síti poskytovatelů softwaru pro management prezentace a poskytování hardwaru pro zvuk a výpočetní techniku vedle odborných znalostí v náročném sektoru velkých prostorů.

LargeVenuePresentation_image3


Reference


Blogs

Máte zájem o informace týkající se Vizualizace pro velké prostory a o nejnovější zprávy a informace od společnosti Sharp/NEC?

Přihlaste se na odběr a mějte vždy aktuální informace.

Další aplikace

Osobní pracoviště

Individuální produktivita a pohoda

Řídící a dohledová centra

Individuální produktiviat a pohoda

Digital Signage

Zvýšená angažovanost publika

Mítinky a konference

Úplná (all-inclusive) účast a efektivnost


Odpovídající odvětví

Maloobchod

Zvyšte zainteresovanost zákazníků a zajistěte si tak významný účinek na zlepšení svého prodeje

Energie a technické služby

Udržte si kontrolu řízením nejnovějších informací pro okamžitou analýzu situace

Kino

Vytvořte svět zábavy, který roste úměrně s výnosy za sedadlo

Zábava, volný čas a ubytovací služby

Obohacení zážitků návštěvníka, aby se stále vracel

Zdravotnictví

Zobrazovací řešení pro všechny prostory nemocnic

Media

Sestavte si prostředí pro dokonalé zobrazování při nízkých celkových nákladech

Finance a pojištění

Stanovte tempo řízením transakcí v reálném čase s cílem maximalizovat zisk

Vzdělávání

Poutavé, interaktivní a dosažitelné se sociálním a ekologickými hodnotami

DooH

Jak nejefektivněji dokážete oslovit lidi v pohybu a na veřejných prostranstvích?

Letecká a pozemní doprava

Obohacuje osobní zkušenosti cestujících a zároveň snižuje provozní náklady

Rental a Staging

Flexibilita, výkon a spolehlivost s nekonečnou přizpůsobivostí, aby se vaše vize stala realitou

Výroba a inženýrství

Maximalizujte svoji produktivitu udělením oprávnění svým zaměstnancům při respektování EKO hodnot

Gastronomie

Zvyšujte svoji flexibilitu a zlepšujte zapojení svých zákazníků prostřednictvím tabulí s digitálními nabídkami.