Prohlášení o ochraně osobních údajů

Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH klade velký důraz na ochranu osobních údajů. S následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů vás zvláště chceme informovat o tom, jaké údaje se při vaší návštěvě na naší webové stránce shromažďují, na jakém právním základě se tyto údaje zpracovávají a jaká práva vám mohou náležet.

 1. Osoba odpovědná za zpracovávání osobních údajů

  Osobou odpovědnou za zpracovávání osobních údajů ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (následně „GDPR“) je společnost NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, 80637 Mnichov (následně „my“, „nás“, „Sharp/NEC“).

 2. Co jsou osobní údaje

  Osobní údaje jsou veškeré informace, které vám mohou být individuálně přiřazeny. Jsou to např. vaše jméno, vaše adresa, vaše datum narození, vaše e-mailová adresa a vaše telefonní číslo. Neosobní údaje jsou naproti tomu informace obecného druhu, s jejichž pomocí nelze zjistit vaši identitu. Jsou to např. statistické údaje jako počet uživatelů nějaké webové stránky.

 3. Jak zpracováváme osobní údaje

  V tomto odstavci vám zvláště vysvětlíme, pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě zpracování spočívají. Toto vždy závisí na souvislosti zpracovávání, kterou můžete zjistit z následujících nadpisů.

  1. Poskytování webové stránky a soubory protokolu

   Když navštívíte webovou stránku, zaznamená webový server webové stránky technicky nezbytně vaši IP adresu, datum a čas, kdy jste na webové stránce, vámi navštívené stránky webové stránky, internetovou stránku, na které jste byli předtím, vámi používaný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Google Chrome atd.), vámi používaný operační systém (např. Windows 10) a rovněž název domény a adresu vašeho poskytovatele internetu (např. Deutsche Telekom). Tyto údaje se používají pro provádění a usnadnění přenosu požadovaných webových stránek. K poskytování základních funkcí webové stránky používáme technicky nezbytné cookies. Bližší informace k tomu naleznete pod odstavcem 4.1.

   Informace shromažďované webovým serverem mohou být v případě zneužití systému ve spolupráci s vaším poskytovatelem internetu anebo místními úřady zpracovány, aby se zjistil původce tohoto zneužití.

   The legal basis for such processing is our legitimate interest in securing the transmission of data and ensuring the integrity of our website and systems (Art. 6 (1)(f) GDPR). We assume our users have the same interests, as this is the only way to visit our website and ensure its functionality.

   Uvedené údaje jsou smazány, jakmile již nejsou pro účel jejich shromažďování potřebné. Při zpracovávání údajů k vyvolání webové stránky je tomu tak v zásadě tehdy, když je ukončena příslušná relace. Kromě toho může docházet k ukládání údajů do souborů protokolu pro účely bezpečnosti webové stránky. Ty se pak běžným způsobem nejpozději po 8 týdnech smažou.

  2. Navázání kontaktu

   Dále může ke zpracovávání osobních údajů docházet, když je sami poskytnete. Tak tomu například je, když nám zašlete e-mail nebo použijete některý z našich kontaktních formulářů k získání dalších informací o našich výrobcích a službách.

   V těchto případech se uloží s poptávkou předané osobní údaje.

   Právním základem pro zpracovávání údajů, které jsou nám v rámci poptávky kontaktu přeposlány, je čl. 6 odst.1 písm. f GDPR (naše oprávněné zájmy jako odpovědné osoby).

   Směřuje-li poptávka kontaktu k uzavření nebo provedení smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracovávání čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (plnění smlouvy).

   Nám poskytnuté údaje jsou smazány, jakmile již nejsou pro dosažení účelu potřebné. Při poptávkách kontaktu je tomu tak v zásadě tehdy, když je stav věci konečně vyjasněný a příslušná konverzace je tak ukončená.

  3. Registrace pro naše služby

   Ke zpracovávání osobních údajů může docházet i tehdy, když se přes některý z našich formulářů zaregistrujete pro nějakou službu. Tak tomu například je, požadujete-li stažení nějakého dokumentu, objednáváte testovací přístroje nebo kladete požadavek na opravu.

   V těchto případech se uloží s poptávkou předané osobní údaje.

   Právním základem pro zpracovávání údajů, které obdržíme v rámci registrace, je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (uzavření nebo provedení smlouvy).

   Nám poskytnuté údaje jsou smazány, jakmile již nejsou pro dosažení účelu potřebné a nejsme jinak povinni k dalšímu ukládání údajů na základě zákonných povinností uchovávání.

  4. Partnerský portál SolutionsPLUS

   Nabízíme našim obchodním partnerům na naší webové stránce možnost zaregistrovat se s uvedením osobních údajů na našem partnerském portálu NEC SolutionsPLUS. Údaje se přitom zadají do zadávací masky a jsou nám předány a uloženy.

   Registrace a přihlášení slouží k účelu poskytování portálu pro naše obchodní partnery.

   Právním základem pro zpracovávání údajů je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy), protože jsou registrace a oblast přihlášení potřebné k plnění smlouvy, resp. k provedení předsmluvních opatření.

   Výše uvedené údaje jsou smazány, jakmile již nejsou pro dosažení účelu jejich shromažďování potřebné. Tomu je tak pro údaje během procesu registrace ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření tehdy, když již nejsou údaje pro provedení smlouvy potřebné. I po uzavření smlouvy může existovat potřeba ukládat osobní údaje smluvního partnera pro splnění smluvních nebo zákonných povinností (např. daňová povinnost uchovávání).

  5. Informační buletin

   Zasílání informačního buletinu

   Přihlásíte-li se k odběru našeho informačního buletinu, obdržíte od nás a rovněž od ostatních společností Sharp/NEC informace o nových výrobcích a technologiích a akcích ohledně Display Solutions. Navíc vás budeme e-mailem zvát na akce, které budeme provádět nebo jichž se budeme účastnit, a budeme vás kontaktovat při zvláštních příležitostech. Při tom jsou nám při přihlášení k odběru informačního buletinu předány údaje ze zadávací masky.

   Pro přihlášení k našemu informačnímu buletinu používáme takzvaný proces Double-opt-in. To znamená, že vám po zadání vaší e-mailové adresy zašleme na uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete zasílání informačního buletinu. Teprve po kliknutí na potvrzovací odkaz začneme se zasíláním informačního buletinu. Pokud zasílání nepotvrdíte během 96 hodin, vaše přihlášení se automaticky smaže.

   Právním základem pro zpracovávání údajů, které nám jsou zaslány v rámci přihlášení k informačnímu buletinu, je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

   Nám poskytnuté údaje jsou smazány, jakmile již nejsou pro dosažení účelu potřebné. E-mailová adresa uživatele se proto ukládá tak dlouho, dokud je odebírání informačního buletinu aktivní.

   Máte právo kdykoliv svůj souhlas vůči společnosti Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH e-mailem na channelmarketing.sndse@sharp.eu nebo písemně na výše uvedenou adresu odvolat. Svůj souhlas se zasíláním e-mailové reklamy můžete odvolat zvláště přes odhlašovací odkaz obsažený v každém e-mailu. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracovávání prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

   Sledování informačních buletinů

   V našich informačních buletinech používáme na trhu obvyklé technologie, jimiž můžeme měřit interakce s informačními buletiny (např. otevření e-mailu, proklikané odkazy) a mohou vám být přinášeny zprávy na základě vašeho dosavadního uživatelského chování. Pokud navolíte nějaký odkaz informačního buletinu a následně navštívíte naši webovou stránku, sloučíme získané údaje s údaji o uživatelském chování informačního buletinu. Získané údaje používáme pro obecná statistická vyhodnocení, k optimalizaci a dalšímu vývoji našich obsahů a komunikaci se zákazníky a rovněž k zasílání individuálních a personalisovaných reklamních obsahů.

   To se děje v rámci informačního buletinu s pomocí malých grafik, které jsou vnořené do informačních buletinů (takzvané pixely) a dosazováním tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které se uloží na vašem datovém nosiči a uloží určitá nastavení a údaje k výměně s naším systémem přes váš prohlížeč. Cookies nemohou vyvolávat žádné programy nebo přenést viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby činily internetovou nabídku celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější. Chceme prostřednictvím naších informačních buletinů sdělovat pokud možno pro naše zákazníky relevantní obsahy a lépe porozumět, o co se čtenáři ve skutečnosti zajímají. Pro sledování informačních buletinů používáme Acoustic Campaign Automation, služba společnosti Acoustic Marketing UK, LTD 16 Hatfields, South Bank, Londýn, Velká Británie.

   To je samozřejmě možné pouze tehdy, pokud jste předtím souhlasili s obdržením našeho personalizovaného informačního buletinu (čl. 6 odst.1 písm.a GDPR).

   Dosazení cookies můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkazy. Pamatujte, že se toto nastavení musí provést pro každý z vašich používaných prohlížečů.

   Nepřejete-li si analýzu uživatelského chování v informačním buletinu, můžete objednání informačního buletinu podle výše zmíněného popisu zrušit nebo standardně deaktivovat grafiky ve svém e-mailovém programu.

  6. Napojení webových fontů

   Používáme webové fonty poskytovatele Monotype GmbH k jednotnému zobrazování druhů písma. Při vyvolání nějaké stránky načte váš prohlížeč potřebné webové fonty do vlastní mezipaměti prohlížeče pro správné zobrazování textů a druhů písma. K tomuto účelu musí váš prohlížeč navázat spojení se servery Monotype. Tím získá Monotype poznatek o tom, že byla z vaší IP adresy vyvolána naše webová stránka.

   Napojení webového fontu je nutné ke ztvárnění podle potřeb a k jednotnému zobrazování naší online nabídky. V tom spočívá náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst.1 písm.f) GDPR.

   Další informace k webovým fontům Monotype naleznete na www.fonts.com/info/legal/privacy.

  7. Napojení videí

   Napojení videí Youtube

   Na naší webové stránce jsou různá videa propojená se společností Google provozovanou stránkou YouTube. Na ochranu našich uživatelů jsme začlenili videa Youtube s rozšířeným režimem ochrany údajů. Tím se zabrání tomu, aby se při načítání webových stránek se začleněnými videi dosazovaly cookies. Kromě toho se spojení se servery YouTube vytvoří pouze tehdy, když aktivně kliknete na propojené video. Teprve po kliknutí se načte vlastní video z YouTube – a tím se přenesou údaje na Google.

   Napojení videí Vimeo

   Na naší webové stránce jsou propojená různá videa platformy „Vimeo“, která je provozovaná společností Vimeo Inc., 555 West 18th Street, 2nd Floor., New York, NY 10011, USA. Spojení se servery Vimeo se vytvoří pouze tehdy, když aktivně kliknete na propojené video. Teprve po kliknutí se načte vlastní video z Vimeo – a tím se přenesou údaje na Vimeo.

  8. Používání Content Delivery Network

   Používáme Content Delivery Network (CDN) poskytovatele „jsDelivr“. CDN je síť regionálně rozložených a přes internet spojených serverů, s jejichž pomocí se rychleji rozesílají velké mediální soubory jako např. grafiky nebo skripty. K tomuto účelu musí váš prohlížeč navázat spojení se servery jsDelivr. Poskytovatel tím získá poznatek o tom, že byla z vaší IP adresy vyvolána naše webová stránka.

   Používání CDN je nutné k rychlému a efektivnímu poskytování naší online nabídky. V tom spočívá náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst.1 písm.f) GDPR.

   Další informace o poskytovateli „jsDelivr“ naleznete na: www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net.

  9. Používání funkce „Sdílení“

   Na naší webové stránce mají uživatelé na některých podstránkách možnost sdílet informace o našich výrobcích a službách na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Twitter). Spojení s příslušnou sociální sítí se provede teprve tehdy, když uživatel klikne na některé z propojení a je přesměrován a vybranou platformu. Při tom se přenese toliko URL příslušné webové stránky. Za další zpracovávání údajů je pak odpovědná příslušná platforma.

 4. Soubory cookie, webové majáky, sledování webu

  Používáme cookies nebo web beacons, abychom mohli umožnit základní funkce naší webové stránky, analyzoat naši webovou stránku a pravidelně ji vylepšovat. Web beacons jsou malé grafiky, které umožňují zaznamenávání a analyzování souborů protokolu ke statistickým a marketingovým účelům. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se uloží na vašem pevném disku přiřazené vámi používanému prohlížeči a jimž jsou místu, které cookies dosadí, dodávány určité informace. Cookies nemohou vyvolávat žádné programy nebo přenést viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby činily internetovou nabídku celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

  1. Potřebné cookies

   Potřebné cookies napomáhají k využití webové stránky tím, že umožňují základní funkce jako navigace mezi stránkami a přístup do bezpečných oblastí webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies řádně fungovat.

   Používáme následující potřebné cookies:

   Název Účel Druh údajů Doba ukládání
   JSESSIONID (Undertow) seskupování relací Funkční unique session id Neomezeně/ relace (1 hodina)
   hazelcast.sessionId (Hazelcast) seskupování relací Funkční unique session id Neomezeně/ relace (1 hodina)
   route (Nginx) Sticky relace Funkční unique session id Neomezeně/ relace (1 hodina)
   nec.crowd.token_key (Crowd) SS-token pro přihlášení SSP Funkční unique session id Neomezeně/ relace (1 hodina)
   nec.persist (NEC Web) remember me Funkční Mongo db id 6 měsíců
   Sharp-NEC.Site_Remember (Sharp-NEC Web) zapamatovat si stránku Funkční ID webové stránky a jazyka 5 let
  2. Používání webové analytické služby Matomo (dříve Piwik)

   Používáme Matomo (dříve PIWIK), webovou analytickou službu k analyzování chování našich uživatelů při surfování. K tomu se na vašem počítači uloží následující cookies:

   Název Účel Doba ukládání
   _pk_id Analýza 13 měsíců
   _pk_ref Analýza 6 měsíců
   _pk_ses Analýza 30 minut
   _pk_cvar Analýza 30 minut
   _pk_hsr Analýza 30 minut

   Prostřednictvím získaných statistik můžeme vylepšovat naši nabídku a utvářet ji pro vás coby uživatele zajímavější.

   Software přitom běží výhradně na vnitropodnikových serverech. Ukládání osobních údajů uživatelů probíhá pouze tam. K předávání údajů třetím stranám nedochází.
   Používáme Matomo s rozšířením „Automatically Anonymize Visitor IPs“. Tím se IP adresy neukládají úplné, nýbrž se 2 byty IP adresy maskují (např.: 192.168.xxx.xxx). Tímto způsobem není přiřazení zkrácené IP adresy k vyvolávajícími počítači již možné.

   Právním základem pro zpracovávání osobních údajů uživatelů je váš souhlas v rámci banneru cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

   Zpracovávání osobních údajů uživatele s pomocí Matomo nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při surfování. Tak jsme díky vyhodnocování získaných údajů schopni sestavovat informace o používání jednotlivých komponentů naší webové stránky. To nám pomáhá při neustálém vylepšování naší webové stránky a její přívětivosti pro uživatele. V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem na zpracovávání údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Anonymizací IP adresy a hostingem na vnitropodnikových serverech je dostatečně vyhověno zájmu uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

   Údaje se smažou, jakmile již nejsou potřebné pro naše účely zaznamenávání. V našem případě je tomu tak po 3 měsících.

   Nabízíme našim uživatelům na naší webové stránce možnost Opt-Out z analytického procesu. K tomu musíte podat odpor kliknutím myší. Tímto způsobem se do vašeho systému dosadí další cookie, který našemu systému signalizuje, že nemá ukládat údaje. Smaže-li uživatel příslušný cookie mezitím ze svého systému, musí Opt-Out cookie znovu dosadit.

   Bližší informace k nastavení soukromí softwaru Matomo naleznete na následujícím odkazu: matomo.org/docs/privacy/.

  3. Sledování webu

   Naše webová stránka používá nástroj ke sledování webu Acoustic Marketing UK, LTD 16 Hatfields, South Bank, Londýn, Velká Británie, a to především k zjišťování výkonnosti reklamních příspěvků a uživatelské vstřícnosti našich webových stránek. Získané údaje používáme k optimálnímu přizpůsobení online kampaní a zesouladění webových stránek s potřebami zákazníků. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas v banneru s oznámením o souborech cookie čl. 6 (1)(a) GDPR).

   Sledování webu používáme k provádění následujících kroků:

   • sledování individuálních návštěv našeho webu známými kontakty
   • provádění modelů hodnocení chování
   • vytvoření programů, které posílají kontaktu sérii e-mailů s odpovědí nebo "poděkováním", jako odpověď na návštěvy, zobrazení stránek, souborů ke stáhnutí a vlastní události.
   • referenční události sledování webu v příslušném systému

   Sledování webu je nástroj, který sleduje návštěvy a chování se na našich interních provozovaných úvodních stránkách. Umožňuje nám sledovat vaše chování při procházení našimi webovými stránkami, zaznamenávat akce, jako jsou návštěvy, kliknutí na hypertextové odkazy, stahování dokumentů a přehrávání médií. Údaje je možné propojit s jednotlivými uživateli a zaměřit se na komunikaci s uživateli na základě jejich chování na webu. Údaje jsou uloženy na serveru v EU, který má certifikát ISO 27001.

   Kód ke sledování webu generuje webSyncID, který je jedinečný identifikátor pro každého návštěvníka našich sledovaných stránek. Kód ukládá webSyncId do webového souboru cookie (prohlížeče) první strany a zaznamenává návštěvy a kliknutí na webové stránce. Kód automaticky přepisuje adresy URL tak, aby zahrnovaly identifikátory sledování, pokud kliknete z jednoho sledovaného webu na druhý.

   Naše webová stránka je vybavena kódem sledování webu. Každá návštěva webové stránky vygeneruje následující soubory cookie, které se uloží na vašem počítači:

   Název účel uplynutí platnosti
   com.silverpop.iMA.page_visit analýza 20 minut
   com.silverpop.iMA.session analýza 20 minut
   com.silverpop.iMAWebCookie analýza 1000 dnů, nebo dokud nevymažete soubory cookie
   prohlížeče, podle toho, co nastane dříve.

   Navštíví-li uživatel naši webovou stránku kliknutím na odkaz postupnosti kliknutí, sledování webu vygeneruje následující další soubory cookie:

   Název účel uplynutí platnosti
   com.silverpop.iMA.jid analýza po ukončení relace prohlížení
   com.silverpop.iMA.mid analýza po ukončení relace prohlížení
   com.silverpop.iMA.rid analýza po ukončení relace prohlížení
   com.silverpop.iMA.uid analýza po ukončení relace prohlížení
 5. Lifecycle Management

  Od našich servisních partnerů dostáváme my, Sharp/NEC, pro zpracovávání servisních požadavků „tikety“. Ty obsahují křestní jméno, příjmení, kontaktní údaje, označení výrobku a vylíčení žádosti. Právním základem pro toto zpracovávání společností NEC je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (plnění smlouvy). Předání vašich osobních údajů servisním partnerem společnosti NEC probíhá rovněž na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Příp. probíhá zpracovávání servisního požadavku ke splnění nároků na záruční plnění. V tomto případě probíhá zpracovávání na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR (právní povinnost). Servisní požadavky jsou interně zpracovávány příslušnými kontaktními partnery. Doba ukládání se řídí povinnostmi uchovávání podle daňového nebo obchodního práva.

 6. Předávání osobních údajů

  Nepředáváme vaše osobní údaje třetí straně, pokud to není nutné ke splnění vašeho požadavku, jinak přípustné na základě příslušných zákonných ustanovení (např. pro účely právní obhajoby) nebo pokud jste nám k tomu nedali svůj souhlas. Osobní údaje shromážděné poptávkami nebo kontaktními formuláři zůstávají u interních příjemců vždy příslušných oddělení. Ke splnění žádosti může být potřebné interní další zpracovávání.“

  Při poskytování naší webové stránky jsme podporováni dříve uvedenými externími poskytovateli služeb, kteří zpracovávají osobní údaje výhradně z našeho pověření a podle našich pokynů.

  Hostingem a technickým poskytováním naší webové stránky jsme pověřili společnost Rockenstein AG, Ohmstraße 12, 97076 Würzburg.

  Naše pověřené zpracovatele jsme na nás navázali smlouvami podle práva na ochranu osobních údajů, které zvláště zajišťují, aby ověřený zpracovatel zachovával důvěrnost, jednal striktně v souladu s pokyny a činil přiměřená technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

  Mají-li tito poskytovatelé služeb své sídlo mimo Evropskou unii nebo Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHS), ujišťujeme, že se jedná buď o třetí zemi s Komisí EU stanovenou přiměřenou úrovní ochrany údajů (např. Švýcarsko) nebo je tzv. standardními smluvními klauzulemi vytvořena přiměřená úroveň ochrany údajů. U poskytovatelů služeb se sídlem v USA může být dostatečné, že jsou certifikovaní podle EU-US Privacy Shield.

 7. Doba ukládání

  Vaše osobní údaje jsou námi v zásadě ukládány pouze tak dlouho, jak je to třeba pro dosažení účelů, pro které se zpracovávají. Pokud můžeme již nyní uvést přesnější údaje ke lhůtě ukládání, resp. kritériím ke zjištění lhůty ukládání, jsou již konkrétně uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jinak může docházet k delšímu ukládání, je-li to potřebné ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo některého členského státu EU (např. k dodržení povinností uchovávání podle daňového nebo obchodního práva) nebo je-li to potřebné k uplatnění, vykonávání nebo obhajování právních nároků. Následně budou vaše osobní údaje smazány.

 8. Vaše práva

  Podle daných skutečností konkrétního případu máte podle GDPR následující práva:

  • Informace: Můžete požadovat přístup ke svým osobním údajům anebo kopie těchto údajů. To zahrnuje informace o účelu používání, kategorii používaných údajů, jejich příjemcích a osobách s oprávněním přístupu a rovněž pokud možno o plánované době uložení údajů nebo, není-li to možné, o kritériích pro stanovení této doby. Právo na informace neexistuje vzhledem k údajům, které se nesmějí smazat toliko na základě zákonných nebo statutárních předpisů o uchovávání nebo které slouží výhradně k účelům zálohování dat nebo kontroly ochrany osobních údajů.
  • Oprava, smazání nebo omezení zpracovávání: Můžete požadovat opravu, smazání nebo omezení zpracovávání svých osobních údajů, pokud je jejich využívání z hlediska práva na ochranu osobních údajů nepřípustné, zvláště proto, že jsou (i) údaje neúplné nebo nesprávné, (ii) nejsou již pro účely, pro které byly shromážděny, potřebné, (iii) byl odvolán souhlas, o který se zpracovávání opíralo, nebo (iv) jste úspěšně využili práva na odpor proti zpracovávání údajů; v případech, v nichž jsou údaje zpracovávány třetími stranami, předáme vaše žádosti o opravu, smazání nebo omezení zpracovávání těmto třetím stranám, pokud se to neprokáže nemožným nebo to není spojené s nepřiměřenými náklady;
  • Odvolání souhlasu: Pokud zpracovávání předpokládá váš souhlas, můžete jej kdykoliv odepřít nebo – bez účinku na oprávněnost zpracování údajů provedených před odvoláním – svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů kdykoliv odvolat;
  • Žádné automatizované rozhodování: Máte právo nebýt podrobováni rozhodování spočívajícímu výhradně na automatizovaném zpracovávání, které proti vám vyvíjí právní účinek nebo vás podobným způsobem výrazně omezuje;
  • Přenositelnost údajů: Můžete mít příp. právo vás se týkající osobní údaje, které jste nám poskytli, obdržet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a tyto údaje předat jiné odpovědné osobě, aniž bychom tomu bránili; máte případně také právo požadovat, abychom osobní údaje předali přímo jiné odpovědné osobě, je-li to technicky proveditelné.

  Odpor: Dále máte právo odporovat proti zpracovávání údajů, které je založené na oprávněném zájmu, pokud nemůžeme prokázat, že nezbytné ochrany hodné důvody pro zpracovávání převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami; proti zpracovávání za účelem přímé reklamy můžete kdykoliv podat odpor.

  K uplatnění svých práv se obraťte na info-dsb@nec-displays.com.

  Naše povinnost hájení zákonných povinností utajení tím zůstává nedotčena.

  Právo na stížnost u dozorčího orgánu: Můžete si stěžovat u příslušného dohlížejícího úřadu, jste-li názoru, že zpracovávání vás se týkajících osobních údajů porušuje GDPR. Toto právo můžete uplatnit u dohlížejícího úřadu v členském státě vašeho obvyklého místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa domnělého porušení.

 9. Bezpečnost zpracovávání

  Používáme přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vznikajících nebo shromažďovaných osobních údajů, zvláště proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti napadení neoprávněnými osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou podle technologického vývoje neustále zdokonalována.

  Při používání naší webové stránky jsou vaše osobní údaje šifrovány technikou SSL/TLS, aby se zabránilo přístupům neoprávněných třetích stran.

  Pamatujte, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery v zabezpečení. Úplná ochrana údajů před přístupem třetí strany bohužel není možná.

 10. Zmocněnec pro ochranu údajů

  Našeho zmocněnce pro ochranu údajů lze kontaktovat na:

  Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH
  Data Protection Officer
  Landshuter Allee 12-14
  D-80637 München

  E-mailová adresa: dsb.sndse@tuvsud.com

  Stav: květen 2023