Služby s přidanou hodnotou

Naším cílem je usnadnit instalaci, uvedení do provozu a samotný provoz prostřednictvím okamžité technické podpory v každém kroku procesu. Naši zákazníci mohou momentálně využívat širokou škálu služeb včetně služeb demontáže/opětovné instalace zařízení.

Product-Support-ServicePlusLogo

support-value-added-services-de-reinstall

Služba pro demontáž/opětovnou instalaci zařízení

S ohledem na nutnost minimalizace prostojů nabízí Service Plus rychlou a profesionální službu pro demontáž a opětovnou instalaci v případě, že s displejem nebo jiným zařízením nastanou problémy:


support-value-added-services-24-7

Volitelný Provoz 24/7

Některé displeje a projektory jsou primárně určeny pro standardní kancelářské použití. Pro vybrané produkty v kritických aplikacích nabízí Sharp/NEC využití 24/7