HealthcareSolution-HeroImageLarge

Zdravotnictví

Zobrazovací řešení pro všechny prostory nemocnice

Společnost Sharp/NEC je připravena splnit požadavky budoucích zdravotnických prostorů Digitalizace všech prostorů nemocnic zahrnuje technologie, které zlepší efektivitu, sníží náklady a zvýší důvěru mezi pacienty a lékařem. Aby bylo možné zvládnout výzvy digitalizace, společnost Sharp/NEC nabízí vysoce kvalitní monitory pro všechny prostory nemocnice. Od recepce s nemocničními a zdravotnickými informacemi v reálném čase, přes chodby s digitáním hledáním trasy k vnější oblasti operačních sálů (OR) a k místnostem určeným pro mutlidisciplinární týmy (MDT), ve kterých celoplošné UHD obrazovky pomáhají chirurgickým týmům a zdravotnickým pracovníkům spolupracovat s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků u pacientů. Pomůžete vám při změně zdravotnického zařízení směrem k vyšší účinnosti a hladkému průběhu.

Heahltcare-Practice


Cesta pacienta (Patient Journey) – Trpěliví pacienti (Patient Patients)

Jak je dobře známo z průmyslové oblasti přepravy cestujících, cirkulace osob má zásadní význam pro účinnost a spokojenost obou zúčastněných - klientů i personálu. Společnost Sharp/NEC pomáhá spolu se svými silnými softwarovými partnery asistovat při cestě pacienta.

Nemocnice nejsou ze své podstaty příjmená místa pro pobyt. Navzdory tomu má společnost Sharp/NEC a náš dlouholetýpartner Artexe vliv na pocit pohody v čekárnách a na pohotovosti. Striktní procesy a inteligentní systém značení umožňují podstatně zkrátit interakci mezi pacientem a sestrami tváří v tvář, která se týká otázek na časy čekání. Tímto způsobem získávají sestry čas postarat se o své důležitější úkoly: Péče o pacienty!

Každý pacient dostane anonymní číslo, které se znázorní na obrazovkách pro zprávu o pořadí. Tímto způsobem je zaručené soukromí pacientů, přičemž příbuzní jsou vždy informováni o stavu. I určení přednosti se provádí co nejefektivněji a zobrazuje se na obrazovkách, což pomáhá lidem s lehčím onemocněním, proč musejí čekat déle.

Budoucnost vypadá následovně: Nastavte svůj proces tak, aby byl plynulý a efektivní s cílem získat spokojené zákazníky a šťastné zaměstnance.

PatientJourney

Telemedicína: Překonejte vzdálenosti

Telemedicína má své začátky v 60. letech minulého století, kdy radiologové pracovali v teleradiologii. Velký vliv měl veškerý vývoj v oblasti informačních technologií, digitalizace a zesíťování, rozvíjející se v průběhu posledních dvou desetiletí. Propojování pacientů s lékaři je hnací silou průmyslového odvětví.

S demografickými změnami a vznikem lékařských komptenčních center se poskytování klinické zdravotní péče stává velmi specializovaným a profesionálním, ale i nabídka další a další výzvy. Lidé žijí déle a jejich pohyblivost klesá. Nemohou sami řídit automobily a městská hromadná doprava je pro ně náročná – především, pokud potřebují zdravotnickou pomoc. S integrovaným řešením zasedací místnosti NEC InfinityBoard a se sítí korektního zdravotnického partnera splňuje společnost Sharp/NEC speciální požadavky zdravotnického průmyslového odvětví. Nejenže je NEC InfinityBoard zamýšlené jako součást místností MDT pro rozšíření spolupráce a získání vzdálených účastníků do aktivního okruhu, ale řešení Sharp/NEC posilňuje i spolupráci a konzultace s operačními chirurgy.

Přečtěte si, jak toto skvělé řešení spolupráce zvyšuje efektivitu v nemocnicích.

Telemedicine

Budoucnost operačních sálů

S digitalizací operačních sálů se práce chirurgů a celého okolního týmu stává stále více efektivnější. Nejenže mohou být chirurgové v operačním sále podporování vizualizací na velkoformátových monitorech, ale též je přínosem streamované video. Společnost Sharp/NEC spolu se společností Kramer AV podporuje propojení operačních sálů s okolním světem!

Produkty Live surgery a Telestration jsou důležité obzvláště ve fakultních nemocnicích. Během operace naživo streamuje náhlavní kamera obrázky pro širší publikum. Takto se mohou zúčastnit mnozí studenti chirurgie.

Futurof

Reference


Blogs

Máte zájem o informace týkající se Zdravotnictví a o nejnovější zprávy a informace od společnosti Sharp/NEC?

Přihlaste se na odběr a mějte vždy aktuální informace.

Další odvětví

Maloobchod

Zvyšte zainteresovanost zákazníků a zajistěte si tak významný účinek na zlepšení svého prodeje

Energie a technické služby

Udržte si kontrolu řízením nejnovějších informací pro okamžitou analýzu situace

Kino

Vytvořte svět zábavy, který roste úměrně s výnosy za sedadlo

Zábava, volný čas a ubytovací služby

Obohacení zážitků návštěvníka, aby se stále vracel

Media

Sestavte si prostředí pro dokonalé zobrazování při nízkých celkových nákladech

Finance a pojištění

Stanovte tempo řízením transakcí v reálném čase s cílem maximalizovat zisk

Vzdělávání

Poutavé, interaktivní a dosažitelné se sociálním a ekologickými hodnotami

DooH

Jak nejefektivněji dokážete oslovit lidi v pohybu a na veřejných prostranstvích?

Letecká a pozemní doprava

Obohacuje osobní zkušenosti cestujících a zároveň snižuje provozní náklady

Rental a Staging

Flexibilita, výkon a spolehlivost s nekonečnou přizpůsobivostí, aby se vaše vize stala realitou

Výroba a inženýrství

Maximalizujte svoji produktivitu udělením oprávnění svým zaměstnancům při respektování EKO hodnot

Gastronomie

Zvyšujte svoji flexibilitu a zlepšujte zapojení svých zákazníků prostřednictvím tabulí s digitálními nabídkami.


Odpovídající aplikace

Osobní pracoviště

Individuální produktivita a pohoda

Řídící a dohledová centra

Individuální produktiviat a pohoda

Digital Signage

Zvýšená angažovanost publika

Vizualizace pro velké prostory

Prezentace většího obrazu

Mítinky a konference

Úplná (all-inclusive) účast a efektivnost