HealthcareSolution-HeroImageLarge

Zdravotnictví

Zobrazovací řešení pro všechny prostory nemocnice

Společnost NEC je připravena splnit požadavky budoucích zdravotnických prostorů Digitalizace všech prostorů nemocnic zahrnuje technologie, které zlepší efektivitu, sníží náklady a zvýší důvěru mezi pacienty a lékařem. Aby bylo možné zvládnout výzvy digitalizace, společnost NEC nabízí vysoce kvalitní monitory pro všechny prostory nemocnice. Od recepce s nemocničními a zdravotnickými informacemi v reálném čase, přes chodby s digitáním hledáním trasy k vnější oblasti operačních sálů (OR) a k místnostem určeným pro mutlidisciplinární týmy (MDT), ve kterých celoplošné UHD obrazovky pomáhají chirurgickým týmům a zdravotnickým pracovníkům spolupracovat s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků u pacientů. Pomůžete vám při změně zdravotnického zařízení směrem k vyšší účinnosti a hladkému průběhu.

Heahltcare-Practice


Cesta pacienta (Patient Journey) – Trpěliví pacienti (Patient Patients)

Jak je dobře známo z průmyslové oblasti přepravy cestujících, cirkulace osob má zásadní význam pro účinnost a spokojenost obou zúčastněných - klientů i personálu. Společnost NEC pomáhá spolu se svými silnými softwarovými partnery asistovat při cestě pacienta.

Nemocnice nejsou ze své podstaty příjmená místa pro pobyt. Navzdory tomu má společnost NEC a náš dlouholetýpartner Artexe vliv na pocit pohody v čekárnách a na pohotovosti. Striktní procesy a inteligentní systém značení umožňují podstatně zkrátit interakci mezi pacientem a sestrami tváří v tvář, která se týká otázek na časy čekání. Tímto způsobem získávají sestry čas postarat se o své důležitější úkoly: Péče o pacienty!

Každý pacient dostane anonymní číslo, které se znázorní na obrazovkách pro zprávu o pořadí. Tímto způsobem je zaručené soukromí pacientů, přičemž příbuzní jsou vždy informováni o stavu. I určení přednosti se provádí co nejefektivněji a zobrazuje se na obrazovkách, což pomáhá lidem s lehčím onemocněním, proč musejí čekat déle.

Budoucnost vypadá následovně: Nastavte svůj proces tak, aby byl plynulý a efektivní s cílem získat spokojené zákazníky a šťastné zaměstnance.

PatientJourney

Telemedicína: Překonejte vzdálenosti

Telemedicína má své začátky v 60. letech minulého století, kdy radiologové pracovali v teleradiologii. Velký vliv měl veškerý vývoj v oblasti informačních technologií, digitalizace a zesíťování, rozvíjející se v průběhu posledních dvou desetiletí. Propojování pacientů s lékaři je hnací silou průmyslového odvětví.

S demografickými změnami a vznikem lékařských komptenčních center se poskytování klinické zdravotní péče stává velmi specializovaným a profesionálním, ale i nabídka další a další výzvy. Lidé žijí déle a jejich pohyblivost klesá. Nemohou sami řídit automobily a městská hromadná doprava je pro ně náročná – především, pokud potřebují zdravotnickou pomoc. S integrovaným řešením zasedací místnosti NEC InfinityBoard a se sítí korektního zdravotnického partnera splňuje společnost NEC speciální požadavky zdravotnického průmyslového odvětví. Nejenže je NEC InfinityBoard zamýšlené jako součást místností MDT pro rozšíření spolupráce a získání vzdálených účastníků do aktivního okruhu, ale řešení NEC posilňuje i spolupráci a konzultace s operačními chirurgy.

Přečtěte si, jak toto skvělé řešení spolupráce zvyšuje efektivitu v nemocnicích.

Telemedicine

Budoucnost operačních sálů

S digitalizací operačních sálů se práce chirurgů a celého okolního týmu stává stále více efektivnější. Nejenže mohou být chirurgové v operačním sále podporování vizualizací na velkoformátových monitorech, ale též je přínosem streamované video. Společnost NEC spolu se společností Kramer AV podporuje propojení operačních sálů s okolním světem!

Produkty Live surgery a Telestration jsou důležité obzvláště ve fakultních nemocnicích. Během operace naživo streamuje náhlavní kamera obrázky pro širší publikum. Takto se mohou zúčastnit mnozí studenti chirurgie.

Futurof

Reference


Další odvětví

Maloobchod

Zvyšte zainteresovanost zákazníků a zajistěte si tak významný účinek na zlepšení svého prodeje

Energie a technické služby

Udržte si kontrolu řízením nejnovějších informací pro okamžitou analýzu situace

Kino

Vytvořte svět zábavy, který roste úměrně s výnosy za sedadlo

Zábava, volný čas a ubytovací služby

Obohacení zážitků návštěvníka, aby se stále vracel

Media

Sestavte si prostředí pro dokonalé zobrazování při nízkých celkových nákladech

Finance a pojištění

Stanovte tempo řízením transakcí v reálném čase s cílem maximalizovat zisk

Vzdělávání

Poutavé, interaktivní a dosažitelné se sociálním a ekologickými hodnotami

DooH

Jak nejefektivněji dokážete oslovit lidi v pohybu a na veřejných prostranstvích?

Letecká a pozemní doprava

Obohacuje osobní zkušenosti cestujících a zároveň snižuje provozní náklady

Rental a Staging

Flexibilita, výkon a spolehlivost s nekonečnou přizpůsobivostí, aby se vaše vize stala realitou

Výroba a inženýrství

Maximalizujte svoji produktivitu udělením oprávnění svým zaměstnancům při respektování EKO hodnot

Gastronomie

Zvyšujte svoji flexibilitu a zlepšujte zapojení svých zákazníků prostřednictvím tabulí s digitálními nabídkami.


Odpovídající aplikace

Osobní pracoviště

Individuální produktivita a pohoda

Řídící a dohledová centra

Individuální produktiviat a pohoda

Digital Signage

Zvýšená angažovanost publika

Vizualizace pro velké prostory

Prezentace většího obrazu

Mítinky a konference

Úplná (all-inclusive) účast a efektivnost