ComandAndControl-HeroImageLarge

Řídící a dohledová centra

Individuální produktiviat a pohoda

Rychlé rozhodování vyžaduje okamžitý přístup k informacím v reálném čase a přesné, rozsáhlé a různorodé datové zdroje zabezpečující co nejlepší výsledky. Vizualizace je základním prvkem pro lidské vnímání a vizuální reprezentaci a správa informací je zásadní pro udržení plynulého chodu, pro předvídání potenciálních problémů a rychlou reakci na mimořádné události. Objem, rychlost a rozmanitost informací exponenciálně roste. V současně době rozsáhle používaný výraz: „Big Data“) („Velké údaje“) znamenají nejen obrovské množství dostupných informací, ale i jasně stanovené cíle, nejnovější technologie a správné procesy s cílem získání dostupných dat, strukturovaných a analyzovaných.

ComandAndControl_image1

ComandAndControl_image2

Od energie k nouzovém režimu – důležitost informací

Rozhodnutí přijaté v prostředí řídicí místnosti mohou být rozhodující pro ekonomiku firmy či dokonce mohou změnit život. Pro komunikační systémy Blue Light, které poskytují služby pro nouzové situace a dohled, si podmínky vyžadují analýzu komplexních situací s obsluhou pověřenou co nejrychlejším identifikováním prvotních příčin dané situace. Na trzích s energií je možné obchod uzavřít nebo během několika sekund ztratit - okamžitý, přesný a zřetelný vizuální přístup k jakýmkoliv informacím přináší kompetitivní výhodu při obchodních dohodách a chrání majetek a zaměstnance před riziky a poškozením. Pro užitkové, letecké, železniční, dopravní, expediční, přepravní a výrobní apikace - v jakémkoliv odvětví, kde se vyžaduje přeprava osob nebo výrobků - jsou efektivní scénáře řízení a kontroly velmi důležité.


Přizpůsobivá technologie pro jakýkoliv scénář

Od rozměrných vizualizačních povrchů po instalaci množství stolních displejů pro pracoviště operátorů, projektování ve vedlejších pracovních místnostech se celý rozsah zobrazovací techniky vyhodnocuje v prostředí řídicí místnosti s managementem zdrojů a obsahů a distribucí, což představuje rozhodující článek.

Velkoformátové displeje, videostěny, velkoplošné LED displeje a projekční stěny poskytují rozměrné digitální plochy jakékoliv velikosti v jasných, živých barvách s ultra vysokou rozlišovací schopností a umožňují lidem vizualizovat informace s nejjemnějšími detaily a čistotou. Stolní displeje, ať už jednotlivé nebo ve vícenásobné konfiguraci, umožňují nadřízeným podrobnější přezkoumání a analytickou kontrolu. Přizpůsobitelná a flexibilní řešení přinášejí potenciál orientovaný na přizpůsobení se měnícím potřebám.

Management vícenásobných zdrojů a flexibilní mapování nekonečného počtu vizuálních výstupů má nejvyšší důležitost. Řešení Hiperwall od společnosti Sharp/NEC pro správu obsahu nabízí nejvyšší provozní spolehlivost a flexibilitu. Jako jediný výrobce zobrazovacích řešení, která mohou nabízet technologii a agnostické poradenství propojené se službami prvotřídní úrovně, společnost Sharp/NEC posiluje důvěru spojenou s výjimečným rozhodováním v pozadí.

ComandAndControl_image3


Reference


K stáhnutí


Blogs

Máte zájem o informace týkající se Řídící a dohledová centra a o nejnovější zprávy a informace od společnosti Sharp/NEC?

Přihlaste se na odběr a mějte vždy aktuální informace.

Další aplikace

Osobní pracoviště

Individuální produktivita a pohoda

Digital Signage

Zvýšená angažovanost publika

Vizualizace pro velké prostory

Prezentace většího obrazu

Mítinky a konference

Úplná (all-inclusive) účast a efektivnost


Odpovídající odvětví

Maloobchod

Zvyšte zainteresovanost zákazníků a zajistěte si tak významný účinek na zlepšení svého prodeje

Energie a technické služby

Udržte si kontrolu řízením nejnovějších informací pro okamžitou analýzu situace

Kino

Vytvořte svět zábavy, který roste úměrně s výnosy za sedadlo

Zábava, volný čas a ubytovací služby

Obohacení zážitků návštěvníka, aby se stále vracel

Zdravotnictví

Zobrazovací řešení pro všechny prostory nemocnic

Media

Sestavte si prostředí pro dokonalé zobrazování při nízkých celkových nákladech

Finance a pojištění

Stanovte tempo řízením transakcí v reálném čase s cílem maximalizovat zisk

Vzdělávání

Poutavé, interaktivní a dosažitelné se sociálním a ekologickými hodnotami

DooH

Jak nejefektivněji dokážete oslovit lidi v pohybu a na veřejných prostranstvích?

Letecká a pozemní doprava

Obohacuje osobní zkušenosti cestujících a zároveň snižuje provozní náklady

Rental a Staging

Flexibilita, výkon a spolehlivost s nekonečnou přizpůsobivostí, aby se vaše vize stala realitou

Výroba a inženýrství

Maximalizujte svoji produktivitu udělením oprávnění svým zaměstnancům při respektování EKO hodnot

Gastronomie

Zvyšujte svoji flexibilitu a zlepšujte zapojení svých zákazníků prostřednictvím tabulí s digitálními nabídkami.