PersonalWorkspace-HeroImageLarge

Osobní pracoviště

Individuální produktivita a pohoda

Stolní displej je zásadní vizuální rozhraní mezi uživatelem a výpočtovým jádrem potřebným pro podopru jeho každodenní práce - je klíčovou součástí kancelářského vybavení. Organizace se snaží poskytnout prostředí pracoviště, které je příznivé pro produktivní výstupy – to zahrnuje individuální ergonomie na míru, prostory pracovní desky bez změti kabelů, konektivitu s možností připojení i v budoucnosti a estetický design. Na druhé straně jsou organizace ze zákona povinny zajistit uživatelskou pohodu a prokázat úsilí o snížení emisí uhlíku.

PersonalWorkspace_1

PersonalWorkspace_2

Kde se produktivita státá osobní

Pro displej jako nástroj produktivity je nezbytné zajistit, aby displej dodával ostrý a jasný obsah a aby byl vhodný pro daný účel použití. Každý uživatel je jedinečný a vyžaduje individuální, na míru upravené pracoviště - dosáhnutí dokonalého ergonomické nastavení zajišťuje, že uživatelé jsou dobře vybaveni k vykonávání práce na vrcholu svých schopností, a tím se maximalizuje jejich produktivita. Sezení u digitálního displeje po delší dobu je obvykle součástí práce, ale ne bez rizika únavy očí nebo dokonce svalové degenerace. Organizace poskytují podporu s cílem pomoci snížit a udržet pohodu svých zaměstnanců.

K dispozici jsou proměnné v provozu od firemního back office, dispečerů a nadřízených, pro kreativní profesionály, předprodukci a aplikaci pro přípravu tisku - řada technologií po obrazovky a další funkce poskytují příslušné další služby. Kreativní profesionálové požadují rozlehlé barevné prostory, přesnost barev a kalibrační schopnosti ke zjištění věrnosti barev v průběhu celého pracovního procesu, což pomáhá snižovat výrobní náklady. Tam, kde je potřebné analyzovat velké množství dat, například v případě prodejních ploch a k prohlížení dokumentů po jednotlivých stránkách, větší velikosti displejů a konfigurace s vícero obrazovkami napomohou produktivitě při zvýšené hodnotě obrazovek.


Společnost Sharp/NEC nabízí maximální výkon s ochranou

Společnost Sharp/NEC věnuje maximální pozornost ergonomii s řadou stolních displejů, které nabízejí rozsáhlou ergonomickou nastavitelnost včetně prvků k nastavení výšky, naklonění, natočení a jasu. V kombinaci s nejlepší vizualizací s povědomím účinků na zdraví odfiltruje zabudovaná technlogie Low Blue Light nebezpečí záření modrého světla, zatímco technologie bez blikání (Flicker-Free) eliminuje vliv blikání pro ochranu zraku uživatele.

Úzké rámy podporují nastavení vícenásobných obrazovek bez přkžáek pro obraz a zakřivené displeje podporují hluboké zážitky s nejkvalitnějším ergonomickým sledováním obrazu.

Pro nejnáročnější aplikace přináší technologie Sharp/NEC SpectraView věrnou reprodukci barev a kalibrační možnosti pro pracovní postupy kritické z hlediska barev.

PersonalWorkspace_3Reference


Blogs

Máte zájem o informace týkající se Osobní pracoviště a o nejnovější zprávy a informace od společnosti Sharp/NEC?

Přihlaste se na odběr a mějte vždy aktuální informace.

Další aplikace

Řídící a dohledová centra

Individuální produktiviat a pohoda

Digital Signage

Zvýšená angažovanost publika

Vizualizace pro velké prostory

Prezentace většího obrazu

Mítinky a konference

Úplná (all-inclusive) účast a efektivnost


Odpovídající odvětví

Maloobchod

Zvyšte zainteresovanost zákazníků a zajistěte si tak významný účinek na zlepšení svého prodeje

Energie a technické služby

Udržte si kontrolu řízením nejnovějších informací pro okamžitou analýzu situace

Kino

Vytvořte svět zábavy, který roste úměrně s výnosy za sedadlo

Zábava, volný čas a ubytovací služby

Obohacení zážitků návštěvníka, aby se stále vracel

Zdravotnictví

Zobrazovací řešení pro všechny prostory nemocnic

Media

Sestavte si prostředí pro dokonalé zobrazování při nízkých celkových nákladech

Finance a pojištění

Stanovte tempo řízením transakcí v reálném čase s cílem maximalizovat zisk

Vzdělávání

Poutavé, interaktivní a dosažitelné se sociálním a ekologickými hodnotami

DooH

Jak nejefektivněji dokážete oslovit lidi v pohybu a na veřejných prostranstvích?

Letecká a pozemní doprava

Obohacuje osobní zkušenosti cestujících a zároveň snižuje provozní náklady

Rental a Staging

Flexibilita, výkon a spolehlivost s nekonečnou přizpůsobivostí, aby se vaše vize stala realitou

Výroba a inženýrství

Maximalizujte svoji produktivitu udělením oprávnění svým zaměstnancům při respektování EKO hodnot

Gastronomie

Zvyšujte svoji flexibilitu a zlepšujte zapojení svých zákazníků prostřednictvím tabulí s digitálními nabídkami.