EducationSolution_heroImage_large

Vzdělávání

Poutavé, interaktivní a dosažitelné se sociálním a ekologickými hodnotami

V současnosti, kdy nás digitální média obklopují každou minutu dne, musejí školy a univerzity odrážet tento trend a zajistit, a výuka a vzdělávání bylo digitální i spolupracující. To povede k lepším výsledkům vzdělávání, což je konečný cíl!

Ve větších přednáškových sálech se důraz u zobrazovacích technologií klade na velikost obrazovky a zajištění perfektní čitelnosti, a to i na dálku. Přidání softwaru, jako je MultiPresenter, zabezpečí interaktivitu i na tom největším displeji s pohodlím dálkového ovládání.

EducationSolution
 

Zaregistrujte si laserový projektor a využijte bezplatné prodloužení záruky ze 3 na 5 let*.

Zaregistrujte se zde a prodlužte si záruku na lampu na 3 roky u projektů s lampou*.

*platí smluvní podmínkyReference


Blogs

Máte zájem o informace týkající se Vzdělávání a o nejnovější zprávy a informace od společnosti Sharp/NEC?

Přihlaste se na odběr a mějte vždy aktuální informace.

Další odvětví

Maloobchod

Zvyšte zainteresovanost zákazníků a zajistěte si tak významný účinek na zlepšení svého prodeje

Energie a technické služby

Udržte si kontrolu řízením nejnovějších informací pro okamžitou analýzu situace

Kino

Vytvořte svět zábavy, který roste úměrně s výnosy za sedadlo

Zábava, volný čas a ubytovací služby

Obohacení zážitků návštěvníka, aby se stále vracel

Zdravotnictví

Zobrazovací řešení pro všechny prostory nemocnic

Media

Sestavte si prostředí pro dokonalé zobrazování při nízkých celkových nákladech

Finance a pojištění

Stanovte tempo řízením transakcí v reálném čase s cílem maximalizovat zisk

DooH

Jak nejefektivněji dokážete oslovit lidi v pohybu a na veřejných prostranstvích?

Letecká a pozemní doprava

Obohacuje osobní zkušenosti cestujících a zároveň snižuje provozní náklady

Rental a Staging

Flexibilita, výkon a spolehlivost s nekonečnou přizpůsobivostí, aby se vaše vize stala realitou

Výroba a inženýrství

Maximalizujte svoji produktivitu udělením oprávnění svým zaměstnancům při respektování EKO hodnot

Gastronomie

Zvyšujte svoji flexibilitu a zlepšujte zapojení svých zákazníků prostřednictvím tabulí s digitálními nabídkami.


Odpovídající aplikace

Osobní pracoviště

Individuální produktivita a pohoda

Řídící a dohledová centra

Individuální produktiviat a pohoda

Digital Signage

Zvýšená angažovanost publika

Vizualizace pro velké prostory

Prezentace většího obrazu

Mítinky a konference

Úplná (all-inclusive) účast a efektivnost