DOOHSolution-HeroImageLarge

DOOH (Digital out of Home - digitální vnější reklama)

Jak nejefektivněji dokážete oslovit lidi v pohybu a na veřejných prostranstvích?

Lidé jsou neustále v pohybu. Tak, jak rychle se mění jejich směr, tak se mění i požadavek na nejvhodnější zobrazovací technologie. Požadavky kladené na zobrazovací technologie a skutečnost, jak bude vaše poselství vnímáno, je ovlivňováno mnoha faktory na veřejných prostranstvích, jako je pozorovací vzdálenost a světelné podmínky.

Je uklidňující mít po boku partnera, který zajistí co nejširší výběr zobrazovacích technologií a doporučí nejvhodnější řešení bez ohledu na to, kde mají být informace nebo reklama umístěny. Obsah se znalostí kontextu a zaměřením se na cílové skupiny, spolu s podrobným měřením výkonnosti kampaně, je v současnosti silou DooH.

Další informace najdete na naší mikrolokalitě Retail Signage Solutions.

DOOH


Reference


Blogs

Máte zájem o informace týkající se DooH a o nejnovější zprávy a informace od společnosti Sharp/NEC?

Přihlaste se na odběr a mějte vždy aktuální informace.

Další odvětví

Maloobchod

Zvyšte zainteresovanost zákazníků a zajistěte si tak významný účinek na zlepšení svého prodeje

Energie a technické služby

Udržte si kontrolu řízením nejnovějších informací pro okamžitou analýzu situace

Kino

Vytvořte svět zábavy, který roste úměrně s výnosy za sedadlo

Zábava, volný čas a ubytovací služby

Obohacení zážitků návštěvníka, aby se stále vracel

Zdravotnictví

Zobrazovací řešení pro všechny prostory nemocnic

Media

Sestavte si prostředí pro dokonalé zobrazování při nízkých celkových nákladech

Finance a pojištění

Stanovte tempo řízením transakcí v reálném čase s cílem maximalizovat zisk

Vzdělávání

Poutavé, interaktivní a dosažitelné se sociálním a ekologickými hodnotami

Letecká a pozemní doprava

Obohacuje osobní zkušenosti cestujících a zároveň snižuje provozní náklady

Rental a Staging

Flexibilita, výkon a spolehlivost s nekonečnou přizpůsobivostí, aby se vaše vize stala realitou

Výroba a inženýrství

Maximalizujte svoji produktivitu udělením oprávnění svým zaměstnancům při respektování EKO hodnot

Gastronomie

Zvyšujte svoji flexibilitu a zlepšujte zapojení svých zákazníků prostřednictvím tabulí s digitálními nabídkami.


Odpovídající aplikace

Osobní pracoviště

Individuální produktivita a pohoda

Řídící a dohledová centra

Individuální produktiviat a pohoda

Digital Signage

Zvýšená angažovanost publika

Vizualizace pro velké prostory

Prezentace většího obrazu

Mítinky a konference

Úplná (all-inclusive) účast a efektivnost