Aviation-Transportation-HeroImageLarge

Letecká a silniční přeprava

Obohacuje osobní zkušenosti cestujících a zároveň snižuje provozní náklady

Dnešní terminály letišť nabízejí kombinaci přepravy cestujících, maloobchodu, volného času a zábavy - zabezpečují mnohem více, než jen dopravu. Protože letiště provádějí v odletové hale mnohem více činností, maximalizují své obchodní příležitosti a hledají způsoby, jak posilnit osobní zkušenosti cestujících, kteří cestují poprvé nebo jsou již zkušení cestovatelé.

Dnes i do budoucnosti budou pro letiště důležité informační displeje v reálném čase, interaktivní způsoby hledání trasy a strategie zábavy - stejně, jako jsou digitální plakáty umísťované v maloobchodních provozech. Zajistěte, aby bylo vaše letiště zapamatovatelné díky vizuálním řešením společnosti Sharp/NEC, které jsou navrženy pro nonstop s nejvyšší spolehlivostí a přesvědčivou návratností investic do digitálních displejů.

Další informace o řešení pro leteckou a pozemní dopravu naleznete na stránce Airport Microsite

AviationAndTransportation-AirportTerminal


Reference


Blogs

Máte zájem o informace týkající se Letecká a pozemní doprava a o nejnovější zprávy a informace od společnosti Sharp/NEC?

Přihlaste se na odběr a mějte vždy aktuální informace.

Další odvětví

Maloobchod

Zvyšte zainteresovanost zákazníků a zajistěte si tak významný účinek na zlepšení svého prodeje

Energie a technické služby

Udržte si kontrolu řízením nejnovějších informací pro okamžitou analýzu situace

Kino

Vytvořte svět zábavy, který roste úměrně s výnosy za sedadlo

Zábava, volný čas a ubytovací služby

Obohacení zážitků návštěvníka, aby se stále vracel

Zdravotnictví

Zobrazovací řešení pro všechny prostory nemocnic

Media

Sestavte si prostředí pro dokonalé zobrazování při nízkých celkových nákladech

Finance a pojištění

Stanovte tempo řízením transakcí v reálném čase s cílem maximalizovat zisk

Vzdělávání

Poutavé, interaktivní a dosažitelné se sociálním a ekologickými hodnotami

DooH

Jak nejefektivněji dokážete oslovit lidi v pohybu a na veřejných prostranstvích?

Rental a Staging

Flexibilita, výkon a spolehlivost s nekonečnou přizpůsobivostí, aby se vaše vize stala realitou

Výroba a inženýrství

Maximalizujte svoji produktivitu udělením oprávnění svým zaměstnancům při respektování EKO hodnot

Gastronomie

Zvyšujte svoji flexibilitu a zlepšujte zapojení svých zákazníků prostřednictvím tabulí s digitálními nabídkami.


Odpovídající aplikace

Osobní pracoviště

Individuální produktivita a pohoda

Řídící a dohledová centra

Individuální produktiviat a pohoda

Digital Signage

Zvýšená angažovanost publika

Vizualizace pro velké prostory

Prezentace většího obrazu

Mítinky a konference

Úplná (all-inclusive) účast a efektivnost