Software

Software

Sharp/NEC se při spojení hardwarových a softwarových výrobků zaměřuje na jeden základní cíl: poskytování nejlepšího vizuálního zážitku z jednoho zdroje ve své třídě. Softwarová řešení společnosti Sharp/NEC jsou dokonalé spolu s nejširším portfoliem displejů na trhu a rozšiřují možnost aplikace. Objevujte nové způsoby nastavování zařízení, provozu a ovládání, jakož i interaktivních a kolaborativních aplikací a přístupu IoT (internet věcí) pro dosahování úspěšnějšího využívání digitálních nápisů.

Software

Kalibrace a přizpůsobení

Kalibrace a přizpůsobení

Přesná a jednotná reprodukce barev pro profesionální a poutavou vizualizaci se garantuje pomocí jednoduchých softwarových nástrojů, které dokážou uspokojit i ty nejnáročnější požadavky na přesné vykreslování barev. Pohodlně lze dosáhnout a zachovat profesionální úpravy obrazu, jako např. kontrolu zobrazovaných barev, úpravy videostěny a míchání okrajů obrazu z projektoru.

Explore all Kalibrace a přizpůsobení

Nastavení obrazu a konektivita

Nastavení obrazu a konektivita

Pro podporu produktivních pracovních postupů se vyžaduje rychlé, intuitivní a flexibilní ovládání obrazu a připojení. Od bezdrátového sdílení obsahu formou plug & play v zasedacích místnostech pomocí vlastního zařízení až po inteligentní vizualizace, které vytvářejí virtuální plátna přesahující velikost skutečných pláten, a umožňují generovat dashboardy neomezených velikostí pro důležité vizualizace v řídicí místnosti, jakož i pro pokročilou analytickou spolupráci - bez ohledu na konkrétní použití, softwarová řešení společnosti Sharp/NEC nabízejí intuitivní použitelnost a modularitu na podporu všech zainteresovaných stran.

Explore all Nastavení obrazu a konektivita

Internet věcí a správa IT zařízení

Internet věcí a správa IT zařízení

Ekosystém IoT pro správce IT pro dálkovou správu své sítě aktiv. Zjednodušte ovládání většího počtu zařízení s cílem udržet náklady na údržbu na nízké úrovni, minimalizovat doby odstavení a zajistit efektivní využívání zdrojů. Anonymní analytické nástroje generují neocenitelné údaje potřebné k použití zařízení, prediktivní údržbu a diagnostiku v reálném čase. Správa o konstantní telemetrii generovaná několika senzory IoT poskytuje jasný přehled o stavu nainstalovaných řešení v celém připojeném prostředí.

Explore all Internet věcí a správa IT zařízení

Interaktivita a spolupráce

Interaktivita a spolupráce

Interaktivní prezentace a spolupráce v korporátním nebo vzdělávacím prostředí stimulují publikum a zvyšují míru participace účastníků v zájmu lepších výstupů. Interakce poutá pozornost publika, ať je vaší cílovou skupinou kdokoliv.  Personalizovaný obsah šitý na míru podle nákupního chování přináší bohaté možnosti pro sektor digitálních prezentačních panelů v maloobchodech.

Explore all Interaktivita a spolupráce

NEC Firmware Update Tool

Display Firmware Update Tool The Display Firmware Update Tool is a utility to assist with updating the firmware in large format Sharp/NEC LCD displays and some models of desktop LCD displays.

Hiperwall Version 8

Software založený na IP, který umožňuje neporovnatelný rozdíl mezi různými možnostmi a rozlišením řešení, ideální pro řešení obrazů a videonahrávek.

ProAssist

Generate perfectly homogeneous digital canvases from multiple projection installations.

MultiPresenter Application

MultiPresenter je aplikační software, který vám umožní přenášet přes drátovou nebo bezdrátovou síť LAN obrazovku vašeho zařízení (počítače, smartphonu apod.) na projektory a velkoformátové displeje.

Dashboard Tool

Configuration tool for Touch Displays featuring ShadowSense touch technology.

SpectraView II

SpectraView II is a highly accurate, reliable, repeatable and feature-rich solution for display calibration and profiling.

Wireless Image Utility

WIU (Wireless Image Utility) can send images wirelessly from your iOS and Android mobilde devices and touch pads. It is a FREE Download from the iTunes Store and for a small fee available on Google Play.

Image Express Utility Lite

The software enables the transfer of a Windows or Mac high quality content to up to 4 projectors via a wired or wireless network.

NaViSet Administrator 2

Network-based Control and Asset Management Software (v 2.0.68)

PD Comms Tool

  The NEC PD Comms Tool is a utility for communicating with and configuring NEC large format displays that feature an RS232 and/or LAN interface.

Multiscreen-Tool (Stacking/Edge Blending)

Easy set-up of a stacked or tiled projection for overlay or combination of projected images (Edge Blending and Stacking).

Display Wall Calibrator

The NEC Display Wall Calibrator system automatically adjusts the colour and brightness of each display to present the impression of one single digital canvas.