Používejte pouze originální lampy NEC

Kontrolujte bezpečnostní štítky na všech obalových materiálech lamp.

DetailsOriginalNecLamp  

DetailsOriginalNecLampBox

100% Výkon

Pouze nákup originální lampy NEC zajistí stejný výkon a spolehlivost,
jako u lampy dodané společně s Vaším projektorem.


Záruka - Plná záruka

Plnou záruku poskytuje výrobce pouze na projektory, kde byly použity originální lampy NEC.


Jaká jsou rizika nebo možné následky, pokud jsou použity neoriginální lampy?

Pokud do Vašeho NEC projektoru použijete neoriginální lampy, mohou nastat následující problémy:

* Váš NEC projektor může být poškozen (např. v důsledku výbuchu lampy).

* Lze očekávat špatnou kvalitu obrazu a snížení životnosti lampy (nutná častější výměna).

* Za účelem dosažení rovnoměrného jasu mohou mít neoriginální lampy vyšší spotřebu energie.

* Padělané výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, protože jejich výrobní procesy, nemusí splňovat
požadované standardy na ochranu životního prostředí.


V případě podezřelých produktů nás prosím kontaktujte na naší hotline:

Tel.:  +49 (0) 89/99 699-0