NaViSet Administrator 2

Sieciowe oprogramowanie sterujące i do zarządzania zasobami.


NaViSetAdmin2-Detailimage-Multidevice

Korzyści

 • Uniwersalne zdalne wsparcie dla monitorów biurkowych, monitorów wielkoformatowych i projektorów
 • Mniejsze nakłady pracy i koszty administracyjne
 • Zdecydowanie łatwiejsza obsługa większej liczby monitorów
 • Szczegółowa analiza używanych urządzeń
 • Wsparcie realizacji programu „zielonego IT” z proaktywną konserwacją

Naiwazniejsze Funkcje

Sterowanie

 • Interaktywne zdalne sterowanie ustawieniami monitora przez sieć LAN
 • Łatwa regulacja ustawień monitora za pomocą protokołu DDC/CI
 • Zaawansowane monitorowanie i rejestrowanie

Zarządzanie zadaniami

 • Zadania z poleceniami - zmiana ustawień lub wykonywanie działań w urządzeniach (tj. włączanie i wyłączanie, zmiana wejścia, wyciszanie dźwięku itp.)
 • Zadania warunkowe - sprawdzanie ustawień i/lub parametrów co określony czas; możliwość ustawienia alertów na wypadek przekroczenia określonych zakresów przez wartości ustawień
 • Zadania informacyjne - odczyt ustawień lub parametrów i wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym

Baza danych i raporty

 • Prezentacja informacji o podłączonych urządzeniach
 • Raporty można generować poprzez kompilowanie informacji z dowolnych podłączonych urządzeń w celu zarządzania zasobami lub monitorowania ich wykorzystania (tj. oszczędności i zużycia energii)
 • Wyniki tych raportów są zapisywane w wewnętrznej bazie danych lub przesyłane do schowka, arkusza kalkulacyjnego programu Excel lub pliku z tekstem rozdzielanym separatorami
 • Wszystkimi raportami można zarządzać z poziomu biblioteki w ramach oprogramowania

Funkcje zaawansowane

 • Zdalne sterowanie komputerem z systemem Windows (ponowne uruchamianie, wyłączanie, wybudzanie ze stanu uśpienia)
 • Monitorowanie komputerów z systemem Windows, w tym komputerów typu slot-in (temperatury wewnętrzne, prędkości wewnętrznych wentylatorów)
 • System operacyjny (wykorzystanie procesora CPU, dostępna pamięć)

Ostatnio oglądane produkty