Display Wall Calibrator

System NEC Display Wall Calibrator jest przeznaczony do regulacji wielu monitorów użytych w ścianie wideo w celu zapewnienia ścisłej zgodności charakterystyk barwnych, co tworzy wizualne wrażenie jednego wielkiego monitora.


Opis

Doskonałe dopasowanie na całej powierzchni bez względu na upływ czasu

Konfiguracje wielomonitorowe pozwalają w prosty sposób tworzyć większe powierzchnie cyfrowe, ale wszystkie elementy muszą pozostawać w doskonałej harmonii, aby zapewniać niezapomniane doznania wizualne. System NEC Display Wall Calibrator automatycznie reguluje barwę i jasność każdego monitora, tak aby stworzyć wrażenie pojedynczej cyfrowej przestrzeni. Wskutek różnych zmiennych takich jak starzenie się, indywidualne podzespoły czy odmienne tolerancje, każdy monitor na ścianie ma niepowtarzalne charakterystyki. Zastosowanie kolorymetru NEC pozwala zmierzyć wszystkie odpowiednie parametry i ustawić je, gwarantując doskonałą jednorodność na całej powierzchni.

Korzyści

  • Automatyczna kalibracja i korekcja jednorodności - system Display Wall Calibrator (czy to przy użyciu czujnika, czy bez niego) komunikuje się bezpośrednio z każdym monitorem w celu automatycznej regulacji jego ustawień.
  • 10-bitowe wewnętrzne tablice LUT (Look Up Table) - trzy wewnętrzne 10-bitowe tablice LUT w każdym monitorze umożliwiają precyzyjne regulowanie krzywej odpowiedzi tonalnej przez system kalibracji.
  • Korekcja gamma - oprócz regulacji natężenia (luminancji) i punktu bieli monitorów, oprogramowanie może kalibrować skalę szarości przy użyciu wewnętrznych tablic LUT w monitorach. To oznacza, że można osiągnąć wysoką dokładność barw nie tylko przy 100% bieli, ale też we wszystkich punktach na skali szarości. Można też zastosować różne krzywe odpowiedzi tonalnej — od niewielkiej prostej wartości gamma po złożone krzywe użytkownika.
  • Elastyczność połączeń - monitory mogą być podłączane do kalibracyjnego komputera PC (hosta) poprzez łącze RS232, LAN lub ich kombinację. Przy użyciu hosta PC wyposażonego w interfejs bezprzewodowy oraz sieci LAN monitory mogą być kalibrowane bez żadnych fizycznych połączeń z hostem.
  • Idealne urządzenia dla wypożyczalni i do intensywnego użytku - wszystkie dane konfiguracji, pomiarów i kalibracji monitorów można zapisać w pliku projektu w celu późniejszego sprawdzenia, ponownej kalibracji i przywracania ustawień.
  • Wewnętrzne wzorce testowe - całą procedurę zdecydowanie uproszczono dzięki wewnętrznie generowanym wzorcom testowym, które umożliwiają automatyczne kalibrowanie bez konieczności ręcznego wybierania różnych wzorców testowych i podłączania komputera PC.

Ostatnio oglądane produkty