Display Wall Calibrator

The NEC Display Wall Calibrator system automatically adjusts the colour and brightness of each display to present the impression of one single digital canvas.


Popis

Dokonalá synergie času a prostoru

I když jsou konfigurace s několika displeji jednoduchým nástrojem k vytvoření rozměrnější digitální plochy, podmínkou dosažení působivého zážitku ze sledování je dokonalý soulad všech prvků. Systém pro kalibraci nástěnných displejů od společnosti NEC automaticky nastaví barvu a jas každého displeje tak, aby se dosáhl vjem jediného souvislého digitálního plátna. Určité faktory, jako je postupná ztráta původních vlastností, jednotlivé komponenty a tolerance, způsobují, že každý displej digitálního plátna bude mít své vlastní charakteristiky. Při použití kolorimetru NEC se však všechny relevantní parametry odměřují a upraví tak, aby se zajistila dokonalá rovnoměrnost na celé ploše.

Výhody

  • Automatická kalibrace a korekce rovnoměrnosti - Zařízení pro kalibraci zobrazovací stěny s použitím nebo bez použití senzoru komunikuje přímo s každým displejem, aby automaticky nakonfigurovalo nastavení displeje.
  • 10-bitové interní vyhledávací tabulky (LUT) - Tři interní 10-bitové vyhledávací tabulky (LUT) v rámci každého displeje umožňují kalibračnímu systému provést přesná nastavení křivky tónové odezvy.
  • Gamma korekce - Vedle nastavení intenzity (svítivosti) a bílého bodu displeje dokáže software i kalibrovat odstíny šedé pomocí interních LUT tabulek displejů. To znamená, že mimořádnou přesnost barev lze dosáhnout nejen při 100 % bílé, ale i u všech stupňů odstínů šedé. Využít lze i různé křivky tónové odezvy; od malé jednoduché gamma hodnoty až po komplexní vlastní křivky.
  • Flexibilní připojení - Displeje lze připojit k hostitelskému kalibračnímu počítači pomocí rozhraní RS232, LAN nebo kombinace obou. Při použití bezdrátovým rozhraním vybaveného hostitelského počítače a sítě LAN je možné displeje kalibrovat bez fyzického připojení k hostitelskému počítači.
  • Ideální řešení pro společnosti, které pronajímají vybavení, jakož i náročné uživatele - Všechny konfigurace, měření a kalibrační údaje se mohou uložit v podobě projektového souboru pro budoucí reference, opětovnou kalibraci a obnovu nastavení.
  • Interní testovací vzory - Interně generované testovací vzory umožňují realizovat automatickou kalibraci bez manuálního výběru testovacích vzorů a bez potřeby připojení k počítači, čímž se celý proces výrazně zjednodušuje.

Naposledy shlédnuté produkty